HR jurisprudentie
Home » HR jurisprudentie » Loonvordering bij situatieve arbeidsongeschiktheid
Loonvordering bij situatieve arbeidsongeschiktheid

In de zaak die op 11 april 2012 voor de kantonrechter Bergen op Zoom speelde, vorderde werkneemster doorbetaling van haar loon nadat werkgever de loonbetaling had stopgezet omdat werkneemster ten onrechte haar arbeid niet zou verrichten. Volgens werkneemster was zij niet in staat haar arbeid te verrichten omdat zij arbeidsongeschikt was geraakt als gevolg van een arbeidsconflict dat tussen haar en werkgever was ontstaan.

Feiten

Werkneemster is op 11 april 2001 bij werkgever in dienst getreden. Werkneemster vervulde laatstelijk de functie van Assistent Drogisterij Manager. Toen het werkneemster bekend werd dat in Sint Willebrord een nieuw filiaal van werkgever zou worden geopend, heeft zij haar werkgever aangegeven dat zij in het nieuwe filiaal graag Drogisterij Manager wilde worden. Vanaf de opening van het filiaal in Sint Willebrord in juni 2010 is werkneemster als Assistent Drogisterij Manager met eindverantwoordelijkheid aangesteld. In het kader van deze eindverantwoordelijkheid ontving werkneemster naast haar salaris een zogenaamde vervangingstoeslag van werkgever.

In oktober 2011 werd werkneemster medegedeeld dat zij per direct uit haar functie zou worden geplaatst en overgeplaatst zou worden naar het filiaal Dordrecht. Ook werd de vervangingstoeslag per direct stopgezet. Werkgever voert als reden voor de overplaatsing aan dat werkneemster niet goed functioneerde en dat het vertrouwen van werkgever in haar ontbrak. Het vertrouwen zou volgens werkgever zijn geschaad omdat werkneemster geld, chocolade en flessen shampoo zou hebben laten verdwijnen. Als gevolg van de overplaatsing is een conflict ontstaan en heeft werkneemster zich ziek gemeld. De bedrijfsarts heeft geoordeeld dat de klachten van werkneemster zijn toe te schrijven aan het arbeidsconflict. Vervolgens heeft werkgever de loonbetaling aan werkneemster gestopt. In deze procedure vordert werkneemster wedertewerkstelling en doorbetaling van het loon.

Kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat volgens de bedrijfsarts sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid. De reden voor het overplaatsen van werkneemster (het laten verdwijnen van geld, chocolade en flessen shampoo) is volgens de kantonrechter onvoldoende aannemelijk geworden. De kantonrechter oordeelt dat werkgever in strijd met het goed werkgeverschap heeft gehandeld door werkneemster zonder overleg op zeer korte termijn over te plaatsen. Werkneemster heeft volgens de kantonrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat door het handelen van werkgever zij in een situatie is gekomen waarin zij spanningsklachten heeft gekregen als gevolg van het arbeidsconflict. De kantonrechter oordeelt dat in dat geval redelijkerwijs niet van werkneemster verwacht kon worden dat zij haar werkzaamheden verrichtte. Vervolgens komt de kantonrechter aan de vraag toe of werkneemster recht heeft op loondoorbetaling. De kantonrechter benadrukt dat werkneemster gehouden is alle medewerking te verlenen aan inspanningen om de oorzaak van de situatieve arbeidsongeschiktheid weg te nemen. In dat geval behoudt een werknemer zijn recht op loon en is geen sprake van werkweigering. Volgens de kantonrechter heeft werkneemster zich echter niet volledig ingespannen omdat zij steeds vasthoudt aan terugkeer naar het filiaal in Sint Willebrord en niet op het voorstel van werkgever tot werkhervatting op een andere locatie wilde ingegaan. Werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd op grond van welke psychische of lichamelijke klachten niet van haar kon worden verlangd dat zij op deze andere locatie werkzaamheden ging verrichten. De kantonrechter wijst dan ook de vordering van werkneemster tot loondoorbetaling slechts voor een gedeelte toe.Bekijk hier de uitspraak op Rechtspraak.nl: BW1520

Voor meer informatie over de uitspraken of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Babs Dubois - Van Kleef (Van Diepen Van der Kroef Haarlem, 023 542 42 92).


Vorige     Volgende

1 reactie(s)
chris | 15-01-2015 @ 06:52:46

Grote reiziger, de Replica Horloges Bentley GMT biedt de wereld aan je pols dankzij haar systeem van meerdere Replica Watches tijdzones display. Bovendien, is het horloge uitgerust met een tweede uurwijzer onafhankelijke onderscheidt Replica Rolex zich door zijn rode kleur en de tip in een holle driehoek, en uitvoeren van een tour van wijzerplaat in 24 uur. De Opdringer in de linker kant van de zaak om door te gaan deze naald stappen van een uur tot een tweede tijdzone op de omtrek van de wijzerplaat. 


Reageer
Naam:
E-mail:
Reactie:
    =  
Sociale Media
    
    
    
HR jurisprudentie
  • Het onderdeel HRM Jurisprudentie wordt verzorgd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten (vestigingen Haarlem en Den Haag). Van Diepen Van der Kroef Advocaten is, met ca 130 advocaten, het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland. www.vandiepen.com
HR jurisprudentie - Zoek opties
  • Zoek op woord of zinsdeel in titel of tekst
  • CBS: 60 procent binnen jaar na instroom in WW weer aan het werk

    In de periode 2009–2011 stroomden jaarlijks ongeveer 300 duizend mensen vanuit een baan in een werkloosheidswetuitkering (WW). Zestig procent is binnen een jaar weer aan het werk. Dit maakt het CBS vandaag bekend. Bijna helft is na half jaar weer aan het werk Het aantal mensen dat vanuit een baan in de WW belandt is tussen 2009 en 2011 licht gedaald, van 310 duizend in 2009 tot 288 duizend i...

  • Beoordelingen maak geen onderscheid tussen vast en interim In de media wordt veel gesproken en gepubliceerd rondom ZZP’ers. Actuele zaken waaronder de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) en de mogelijke vervanger daarvan, de BGL, (Beschikking Geen Loonheffing) benadrukken steeds vaker dat de markt voor de ZZP’ers aantrekt en groeit. Er is echter ook een onderwerp dat nog niet de aandacht krijgt die het verdient: het beoordelen van de ZZP’ers... 05-12-14 | 6 reactie(s) | Lees column