Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties
  • Mogelijk forse pensioenterugval hogere lonen

    De pensioenen van werknemers met een inkomen van boven een ton dreigen fors te dalen door de nieuwe fiscale regels van het kabinet. Het is nog maar de vraag of dit gecompenseerd kan worden met de nieuwe netto pensioenspaarregeling, die daarvoor in het leven wordt geroepen....