HR kennis
Home » HR kennis » 5. Beoordelingen » Tools » Formulier beoordelingsgesprek
Formulier beoordelingsgesprek

Deze tool is een voorbeeld van een formulier dat gebruikt kan worden voor de beoordelingsgesprekken. Wanneer de criteria van de werkgever zijn ingevuld, is het formulier tegelijk een leidraad voor de gespreksvoering.

Dit formulier geeft aan op welke punten, welke criteria, de medewerker is beoordeeld. De genoemde criteria in het voorbeeld zijn dan ook niet voor elke organisatie van toepassing, deze stelt de organisatie zelf en zijn dus niet universeel.
Wanneer organisaties met competentiemanagement werken kunnen de categorieën worden vervangen door de competenties op organisatie-, afdelings- en functieniveau.

De beoordeling waarvoor gekozen kan worden op het formulier:
O = Onvoldoende
M = Matig
V = Voldoende
G = Goed
U = Uitstekend

De leidinggevende vult de beoordeling voor aanvang van het beoorelingsgesprek in. Uiteraard zijn de criteria en/of competenties die basis zijn voor de beoordeling al ruim van tevoren bekend bij de medewerker.
Meer informatie over het houden van beoordelingsgesprekken is te vinden in het dossier Het beoordelingsgesprek.

Naast de feitelijke beoordeling worden in dit formulier ook de gemaakte afspraken over salaris/arbeisvoorwaarden, loopbaanplanning/scholing en extra begeleiding of coaching vastgelegd.

Het voorbeeld Formulier Beoordelingsgesprek is als Word-document te downloaden via onderstaande button.

Download deze tool:

LinksAan items binnen HRnetwerk.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik is op eigen risico, HRnetwerk.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.


Stuur door       Afdrukken       Toevoegen       Wijzigen

« Terug
Sociale Media
    
    
    
HR kennis - Zoek opties

Geen gegevens.
  • Is ‘mobbing’ grond voor schadevergoeding?

    Een kwaliteitsfunctionaris op de afdeling medische microbiologie van een ziekenhuis eist schadevergoeding wegens ‘mobbing’. Ziet de kantonrechter aanwijzingen voor systematisch pesten door haar leidinggevende? In 2011 speelt de accreditatie van het microbiologisch laboratorium een belangrijke rol. Tussen de nu 59-jarige werkneemster en haar leidinggevende – een arts-microbioloog ...