Politiek en Bestuur voor beginners

€ 149 | MBO | Thuisstudie
ALGEMEEN“Politiek” is een veelbesproken onderwerp. Denk maar eens aan de vele discussies die worden gevoerd gedurende verkiezingsperiodes. Iedereen heeft wel een eigen gedachte bij versch…
Meer informatie

Kort HBO-programma Openbaar bestuur

€ 1170 | HBO | Thuisstudie
Leer het openbaar bestuur kennen met het speciaal ontwikkelde korte HBO-programma Openbaar bestuur van Hogeschool NTI. Schrijf je vandaag nog in!

Wil je het openbaar bestuur leren kennen? Da…
Meer informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen**

€ 575 | | Open inschrijving
Bestemd voor: advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen. Waarom volgen? De Wet Flexibilisering en Vereenvoudiging BV-recht en de Wet Bestuur en Toezicht hebbe…
Meer informatie

Interne Controle Lokaal Bestuur – basic

€ 695 | HBO | Open inschrijving
De basiscursus Interne Controle is een must voor iedereen die te maken heeft of krijgt met interne controle binnen zijn of haar organisatie. In deze basis cursus Interne Controle krijgt u praktisch…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Leergang voor Bestuurders en Commissarissen

€ 995 | WO+ Denkniveau | Open inschrijving
Als bestuurder of commissaris blijft u vanzelfsprekend graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op uw vakgebied. Een vakgebied dat steeds breder wordt. Veranderende wet- en regelgevin…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Stresstest Lokaal Bestuur

€ 1895 | | Open inschrijving
Hoe financieel gezond is uw gemeente? Dalende opbrengsten (dividend, bouwleges), hogere lasten (uitkeringen), verliezen bij grondexploitaties, verwachte daling van de uitkering van het gemeentefond…
Meer informatie | Informatie aanvragen

Actualiteiten Bestuurs(proces)recht

€ 425 | WO+ Denkniveau | Open inschrijving
Actualiteiten bestuurs(proces)rechtToelichting Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de actuele en voor de praktijk belangrijke ontwikkelingen in rechtspraak en wetgevi…
Meer informatie

Effectief onderhandelen met uw bestuurder

€ 790 | MBO+ | Open inschrijving
Wanneer heeft het zin om te onderhandelen met onze bestuurder?

Hoe zorgen we voor een bevredigend onderhandelingsresultaat?

Meer informatie Informatie aanvragen

Bewijs in het bestuurs(proces)recht

€ 510 | | Open inschrijving
Bewijs in het bestuursproces ontwikkelt zich gaandeweg tot een zelfstandig leerstuk. Zeker omdat de Awb geen bepalingen over bewijsrecht kent, is het van groot belang de rechtspraak hier op de voet…
Meer informatie

 

Navigator werkmethode voor OR en bestuur

€ 0 | HBO | In-company / Maatwerk
Navigator werkmethode voor OR en bestuurderOR en bestuurder worden meestal los van elkaar opgeleid. Beiden volgen hun eigen methode in advies en instemmingprocedures. De Navigator werk…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

HBO Overheid en Bestuur

€ 1990 | HBO | Open inschrijving | 5, 0 ervaringen
Dit 1-jarige HBO-programma Overheid en Bestuur is een unieke bestuurskundige kernopleiding op HBO-niveau. U krijgt diepgaand inzicht in politiek, bestuur, overheidsmanagement en de relatie …
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

HBO Leergang Bestuur en Beleid

€ 4950 | HBO | Open inschrijving
Als u zich zeer breed en gedegen wilt ontwikkelen op het gebied van bestuurskundig management, beleids- en bestuurskunde, governance en processen binnen de overheid, dan is deze zeer comple…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

OR-training voor Bestuurders

€ 590 | | Open inschrijving
Een goede samenwerking met de ondernemingsraad creëert draagvlak en vergemakkelijkt de besluitvorming. De ondernemingsraad vervult dan ook een belangrijke functie. Tijdens deze OR-training…
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

Vakopleiding Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur

€ 2890 | MBO | Open inschrijving
Als professionele beleidsmedewerker heeft u steeds te maken met wet- en regelgeving die bepaalt hoe u uw werk moet doen. U verzorgt voor burgers zaken waarvoor wettelijk iets geregeld moet …
Meer informatie | Informatie aanvragen

 

MBO Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur niveau 4

€ 2890 | MBO | Open inschrijving
Deze MBO-opleiding is dé erkende beroepsopleiding voor beleidsmedewerkers bij de lokale en rijksoverheid. Als professionele beleidsmedewerker heeft u steeds te maken met wet- en regelgevin…
Meer informatie | Informatie aanvragen