Er wordt verschillend gedacht over de oorzaken van alcohol- of drugsverslaving. Zo worden de oorzaken bijvoorbeeld toeschrijven aan een psychische stoornis, maatschappelijke druk, aangeleerd gedrag of zelfs een samenloop van deze factoren. Hoe men de term ‘verslaving’ ook wil duiden, uit de rechtspraak blijkt dat verslaving vanuit het arbeidsrechtelijke perspectief kan worden gekwalificeerd als ziekte.

 

VERSLAVING EN ZIEKTE

Omdat een verslaving als ziekte kan worden gekwalificeerd, geldt het opzegverbod tijdens ziekte. Kortweg kan de werkgever dientengevolge de arbeidsovereenkomst van de verslaafde werknemer niet opzeggen. In beginsel zal op grond van de zogenaamde reflexwerking de arbeidsovereenkomst van de verslaafde werknemer evenmin worden ontbonden door de kantonrechter indien het ontbindingsverzoek van de werkgever verband houdt met de ziekte c.q. verslaving van de werknemer. Zo heeft de kantonrechter te Apeldoorn het ontbindingsverzoek afgewezen op grond van de reflexwerking in een zaak dat zag op een alcohol- en drugsverslaafde werknemer (ECLI:NL:RBZUT:2012:BW5706).