Hoewel de kans op een verlaging van de pensioenen altijd aanwezig is, is het een gotspe om in 2011 de pensioenen van de gepensioneerden van de havensleepdienst Smit af te stempelen.  Zij hebben jarenlang mede de pensioenpot gespekt en kunnen niets doen aan een beurkrach, lage rentes en slapende pensioenbestuurders. De ellende is mede veroorzaakt door laatstgenoemden die in 2008 een verplichting tot bijstorten teniet deden, zo is in het jaarverslag van 2008 te lezen. Nu Smit is overgenomen door Boskalis is deze Koninklijke moreel verplicht om circa 28 miljoen te storten in pensioenfonds van Smit. De wettelijke verplichting ontbreekt, maar adel verplicht nu eenmaal.


Geen land ter wereld heeft zoveel gespaard voor pensioenen als Nederland. In haar troonrede sprak Hare Majesteit zelfs van een robuust pensioenstelsel. Maar waarschijnlijk is er  nergens ook zo veel onduidelijkheid over. Hier kan de, niet van de TV-buis weg te slaan zijnde, pensioengoeroe Lans Bovenberg en een paginagrootte advertentie van vijf pensioenfondsen niets aan veranderen. Op www.samenstajijsterk.nl  is te lezen dat het toch echt veiliger en een stuk goedkoper is om samen het pensioen te regelen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Echt veilig is een pensioen bij een verzekeraar. Als deze niet failliet gaat, is het pensioen gegarandeerd. Omdat verzekeraars wettelijk niet mogen afstempelen, is het nogal wiedes dat fondsen goedkoper pensioenen kunnen regelen. Maar veiliger? Er wordt in één zin appels met peren vergeleken. Deze overload aan informatie die ook nog bezijden de waarheid is, heeft de onrust bij de ook nog steeds ouder wordende Hollander zeker niet weggenomen.


Het zou de bestuurders van pensioenfondsen, die zeggen dat zij de situatie zelf niet goed hebben ingeschat, sieren als zij eerder en meer de hand in eigen boezem hadden gestoken. In plaats van een sussend multimediaal charme offensief te starten en te wijzen naar de politiek die te veel naar dagkoersen kijkt, dienen zij zich af te vragen hoe het allemaal zo ver gekomen is. Realiseren zij zich wel voldoende dat hun toegevoegde waarde en betrouwbaarheid naar nihil gaat als werknemers en gepensioneerden voor hun pensioen moeten vrezen? Hoe zo is het veiliger en goedkoper om samen het pensioen te regelen?


Terug naar Koninklijke Boskalis Westminster. Deze organisatie zou net zoals de nieuwe Japanse eigenaar van Océ bij moeten storten. Ook dient het toenmalige disfunctionerende pensioenbestuur, dat voor de helft uit werknemers bestaat, zich achter de oren te krabben en conclusies te trekken. Als ik bestuurslid was zou ik mijn aansprakelijkheidsverzekering er even bijhalen. Want waarom het bestuur niet aansprakelijk stellen? Deze laatste vingerwijzing schudt andere pensioenbestuurders zeker wakker, zet hen op scherp en dwingt hen over het pensioenvraagstuk duidelijk(er), open en eerlijk te communiceren dan zij nu doen. Hier kunnen zij een voorbeeld nemen aan demissionair minister Donner. Vervolgens dienen werkgevers, werknemers en de politiek de door iedereen gewaardeerde en geaccepteerde aanbevelingen van de Commissie Goudswaard om te zetten in acties. Eén van de aanbevelingen is om pensioengerechtigden zo goed en begrijpelijk mogelijk te informeren over de verwachte koopkracht van de pensioenrechten en de onzekerheid daarin. Transparantie en eerlijkheid voor de op dit vlak vaak onwetende Nederlander moet een speerpunt worden. Een vier dus voor Boskalis, maar vooral dankzij het toenmalige pensioenbestuur van Smit.
 

———————————————————————————————-

Geef P&O een rapportcijfer In de rubriek P&O op rapport van het vakblad Personeelbeleid geven Loek Wijchers van de Holland Consulting Group en Jacco van den Berg van Van den Berg Training & Advies ombeurten het personeelsbeleid van een organisatie met een rapportcijfer waarderen. Geef ook uw cijfer!