Social media kunnen op verschillende manieren effectief worden ingezet in HR-functies. Zo is het een waardevol instrument om rechtstreeks met stafmedewerkers over arbeidsvoorwaarden en HR-thema’s te communiceren. Medewerkers kunnen zichzelf aanmelden voor zogenaamde ‘employee benefits’ en ook kunnen interne sociale netwerken worden ingezet om HR-programma’s en campagnes te ondersteunen.

In de huidige samenleving waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, staan HR-specialisten voor de uitdaging nieuwe manieren te vinden waarop ze met medewerkers kunnen communiceren. Werknemers zijn zelfbewust en kritisch, stellen hogere eisen aan hun werkgevers en zijn steeds vaker buiten een traditionele kantooromgeving werkzaam. Sociale netwerken als Yammer kunnen de zichtbaarheid van en deelname aan HR-programma’s en arbeidsvoorwaarden vergroten. Aan de basis hiervan staat het vermogen van organisaties om iedereen de ruimte te bieden aan de dialoog deel te nemen en antwoord te krijgen op de vraag 'What's in it for them?' Door dit te doen binnen een forum waarin alle lagen van de organisatie zijn vertegenwoordigd, is het mogelijk het draagvlak voor programma’s te verbreden en de informatievoorziening te verbeteren.

Tegelijkertijd creëren sociale platforms een open en transparante ruimte voor werknemers om feedback te geven over initiatieven op het terrein van employee benefits. Deze interactie met medewerkers is uiterst waardevol, omdat besluitvorming versnelt en waarborgt dat programma’s daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden. Interne sociale netwerken zorgen er zo voor dat strategische beslissingen mede tot stand komen op basis van discussies in communities over relevante thema’s.

Krachtige mix

Social media hebben invloed op hoe HR-programma’s op de werkplek worden gerealiseerd. Zo moet de impact niet worden onderschat van een leidinggevende die een medewerker of team online complimenteert voor behaalde prestaties. Zo’n mix van formele erkenning in combinatie met een ‘personal touch’ is erg krachtig. HR-afdelingen kunnen interne sociale netwerken ook binnen hun eigen teams inzetten om een succesvolle planning en implementatie van programma’s te waarborgen. Binnen veel organisaties gebruiken teams zogeheten collaborative tools om te brainstormen, nieuwe campagnes te plannen en bij relevante betrokkenen feedback te verzamelen, voordat zij de hele organisatie hiervan deelgenoot maken.

Niels van der Zeyst, Yammer