3

 

Goldewijk timmert al meer dan 150 jaar aan de weg. Op de website omschrijft deze organisatie zich als een traditionele bouwer die op een ambachtelijke wijze en steentje voor steentje bouwt. Halverwege de negentiende eeuw  werd het bedrijf ongetwijfeld bijna feodaal aangestuurd en dat was niet vreemd voor die tijd. Maar door anno 2010 zonder serieus overleg met de OR vijfendertig mensen op straat te zetten, gaat Goldewijk wel ver terug in de tijd. De OR en de vakbonden staan op hun achterste benen en stellen dat er met het bouwbedrijf geen huis te houden is.

 

Door de reorganisatie bij bouwbedrijf Goldewijk verliezen 35 van de 350 werknemers hun baan. Het eindbod van de directie hield in: een aanvulling op een lager salaris of de WW. De OR adviseerde negatief over deze plannen en partijen kwamen er dus niet uit. Een dag na het negatieve advies van de OR voerde Goldewijk met negenentwintig medewerkers al ontslaggesprekken. Gerard van Dijk van CNV Vakmensen brieste aansluitend dat alle regels van goed werkgeverschap zijn overtreden. De financieel directeur van het bouwbedrijf vond deze reactie overtrokken en wilde met deze gesprekken de spanning uit de organisatie halen. Dat is ‘m dan goed gelukt! Een reactie van een andere vakbond, de FNV, liet niet lang op zich wachten. Zij kwam met een ultimatum voor een aangepast sociaal plan en dreiging met acties.

 

Al met al een weinig verheffende vertoning in Doetinchem. Goldewijk kan dan wel ruim 150 jaar ervaring hebben in het afstemmen van het bouwproces op individuele woonwensen, het afstemmingsproces met de OR en vakbonden gaat ze beduidend minder af. In Nederland worden de belangen van medewerkers ondermeer door de OR behartigd. De OR geeft met het advies- en instemmingsrecht vorm en inhoud aan deze belangenbehartiging en deze rechten zijn bij wet geregeld. Goldewijk lapt deze regels aan haar laars en neemt de OR weinig serieus. Men had dan ook kunnen inschatten dat de rapen gaar zouden worden en de herfst heet.

 

Bouwbedrijven kunnen over het algemeen goed sommen maken. Maar deze vaardigheid geldt blijkbaar niet voor ieder bouwbedrijf en calculeren moet je op meerdere vakgebieden beheersen. Goldewijk is nu waarschijnlijk een veelvoud aan kosten en tijd kwijt. De slechte PR is onbecijferbaar. Nu heeft elk huisje zijn kruisje, maar het handelen van Goldewijk is niet meer van deze tijd. Tijd de boel intern te gaan verbouwen, steentje voor steentje.

http://www.vandenbergtraining.nl/images/stories/PenO%20op%20rapport/Goldewijk3.pdf