Inbound marketing en recruitment marketing zijn beide veelvuldig besproken, maar zelden in relatie tot elkaar. Wat is inbound recruitment marketing in een notendop?

Kort gezegd is inbound recruitment marketing een methodiek en serie van acties die werkgevers in staat stelt om relaties met talent op te bouwen, zelfs voordat dit talent klaar is om te solliciteren op beschikbare posities-of voordat de werkgever posities beschikbaar heeft. Door de inbound methodiek te gebruiken worden bedrijven veel pro-actiever in hun aanname proces en kunnen ze aan de hand van deze methodiek de aanstaande kandidaten indelen op basis van engagement niveaus.

Waarom zou mijn bedrijf inbound recruitment marketing moeten implementeren?
De belangrijkste beweegreden om hiervoor te kiezen is dat u de verschuiving kan maken van een reactieve naar een proactieve recruitment aanpak en tegelijkertijd door het huidige rumoer van de markt heen kan breken, waarmee het talent van tegenwoordig overspoeld wordt. Er komt vandaag de dag een overdaad aan informatie op ons af, in het bijzonder online. En sinds het zoeken naar banen in groten getale toenam online, zijn recruiters hier ook niet meer weg te denken. Denk aan alle berichten die men krijgt van LinkedIn of andere vacaturesites. Om door dit rumoer van de markt heen te breken en als werkgever relevant te zijn voor individuen, is het belangrijk om individuele gedragseigenschappen en demografische kenmerken te begrijpen en te benutten. Overeenkomstig hebben marketingafdelingen al meer dan 10 jaar geleden hun strategie gewijzigd van push naar pull. De klant speelt een centrale rol in de campagnes, in tegenstelling tot de aanbieding of het bedrijf zelf. De meest progressieve werkgevers realiseren zich inmiddels ook dat recruitment vergelijkbaar is met het moderne sales proces, waar marketing een essentiële rol speelt en marketingactiviteiten afgestemd moeten worden op de specifieke interesses, alsmede de klantlevenscyclus fase van de doelgroep.

Echter als we recruitment marketing en employer branding campagnes onder de loep nemen, blijkt dat 99% van de content gefocust is op de werkgever zelf. Deze content is alleen interessant voor mensen die al geïnteresseerd zijn in het desbetreffende bedrijf of actief op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Dit betekent dat de meeste campagnes bedoeld om talent aan te trekken, slechts een klein deel van deze doelgroep bereiken. Bedrijven die effectiever en efficiëntere recruitment processen willen, zullen hun aanpak moeten wijzigen-of in ieder geval beginnen met het testen van inbound methoden op kleine schaal. Wanneer dit correct en systematisch gebeurt, kunnen inbound methoden recruiters en managers beter in staat stellen talent aan te trekken die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in het werken voor hen en die ook de juiste kwalificaties hebben, in plaats van gewoon willekeurig op zoek gaan naar mensen met X kwalificaties.

Read more here: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/00b96c47f302