1. Maak verwachtingen waar
De tevredenheid van medewerkers heeft alles te maken met de mate waarin drijfveren en verwachtingen ingevuld worden. Vooral de kernverwachtingen werkinhoud, collegiale sfeer en leiderschap zijn sterk van invloed op de betrokkenheid. Zeker ook wanneer aan randvoorwaarden als zekerheid versus werk, geld versus werk/privébalans en ontwikkeling en opleiding wordt voldaan.

2. Zoek verbinding met de missie van de organisatie
Een organisatie die het beste uit medewerkers en uit zichzelf wil halen, zal zich zo moeten positioneren dat alle medewerkers met gelijke verwachtingen verbonden zijn. Tegelijkertijd moeten organisaties rekening houden met verschillen in verwachtingen. Het formuleren en positioneren van de medewerkermissie is cruciaal om medewerkers blijvend te binden.

3. Zorg voor een energieke omgeving
Inspelen op drijfveren en verwachtingen en deze verbinden door de medewerkermissie is de basis. Het verschil wordt uiteindelijk gemaakt door de mate waarin mensen energie in zichzelf weten te vinden en aan te wenden. Natuurlijk het liefst in een omgeving waar dit ook gestimuleerd wordt.

4. Stimuleer teamwork
Hoe krijgen mensen energie en waardoor raken ze meer betrokken? Allereerst door een collega te helpen. Het werken in teams is daarom erg belangrijk. Begrijpen wat je bijdraagt, coachen en de bijdrage waarderen en het stimuleren en belonen om het meer, anders of sneller te doen, is wat medewerkers betrokken maakt. Verder is de klant een belangrijke energiebron.

5. Betrek mensen bij het succes van de organisatie
Naast deze energiebronnen die zeer dichtbij (collega, medewerker zelf en klant) en daarmee zeer belangrijker zijn, is ook de organisatie een indicator die niet vergeten moet worden. Een medewerker raakt meer betrokken door te weten hoe de organisatie presteert, in welke mate de organisatie succesvol is en wanneer men betrokken wordt om de organisatie te verbeteren.

Download hier het hele rapport Medewerkerbeleving in Nederland 2011