• Naleving afspraken die zijn gemaakt in het laatste functioneringsgesprek

 • Opmerkingen leidinggevende
 • sterke en zwakke punten
 • motivatie
 • relatie omgeving
 • wensen
 •  

 • Opmerkingen werknemer
 • plezier in werk
 • kritiek op functie
 • wensen
 • relatie met collega's
 • relatie met leidinggevende
 • relatie met cliënten
   
 • Opmerkingen over Functie-eisen (volgens functiebeschrijving)
 • vakkennis
 • schriftelijke en mondelinge communicatie
 • omgang apparatuur
   
 • Opmerkingen over werkinhoud (volgens functiebeschrijving)
 • zinvolheid
 • organisatie
 • het maken van afspraken met andere afdelingen
 • werktempo
 • roosters
   
 • Opmerkingen over houding
 • inzet
 • betrokkenheid
 • verantwoordelijkheid
 • inbreng
 • flexibiliteit
 • creativiteit
   
 • Overige punten
 • loopbaan
 • opleiding
 • privé-omstandigheden
 • wat verder ter tafel komt
   
 • Afspraken

 • Datum volgende gesprek