Aannemen van een arbeidsgehandicapte

Voor veel bedrijven is de stap op een arbeidsgehandicapte aan te nemen nog groot. Het UWV ondersteunt bedrijven die een arbeidsgehandicapte in dienst nemen met financiele voordelen.
Met deze maatregel neemt het UWV (een deel) van de eventuele risico's door bijvoorbeeld ziekte-uitval of mindere prestaties weg.

Als een bedrijf een arbeidsgehandicapte in dienst neemt gelden de volgende voordelen:

1. UWV proefplaatsing
Een potentiele werknemer komt bij u werken met behoud van uitkering. U betaalt dus geen salaris. Een proefplaatsing mag maximaal 3 maanden duren, bij uitzondering ook 6 maanden. U moet dan wel aannemelijk maken dat 3 maanden daadwerkelijk te kort is. Gedurende de periode van de proefplaatsing dient de werkgever een aansprakelijkheid- en een ongevallenverzekering voor de werknemer af te sluiten.
Een aanvraagformulier voor de UWV proefplaatsing kunt u hier downloaden: Aanvraagformulier UWV proefplaatsing

2. Subsidie voor structureel functionele beperkingen
Voor het aannemen of behouden van een werknemer met structureel functionele beperkingen kunt u subsidie aanvragen voor het inrichten of aanpassen van de werkplek. Voorwaarde is dat het gaat om een dienstverband van 6 maanden of langer. Als het gaat om een aanpassing die meegenomen kan worden naar een andere baan dient de werknemer dit zelf aan te vragen.
Meer informatie over deze subsidie vindt u op: Subsidie voorziening werkgever

3. Salaris bij ziekte betaald door UWV
Als u een arbeidsgehandicapte in dienst neemt kunt u mogelijk een beroep doen op de 'no-riskpolis'. U loopt dan geen financieel risico als de werknemer ziek wordt, ongeacht wat de ziekte heeft veroorzaakt.
Om te bepalen of u aanspraak kunt maken op de no-riskpolis kunt u via deze link meer informatie opvragen:Meer informatie

4. Premiekortingen
Per 2006 kunt u de premiekortingen aanvragen bij de Belastingdienst. Dat geldt als u in 2006 een arbeidsgehandicapte aanneemt of als een werknemer in 2006 arbeidsgehandicapt is geworden.
De korting geldt voor het werkgeversdeel van de WW-premie en de totale WAO-premie.
Als u in 2005 een arbeidsgehandicapte aannam of een werknemer had die in 2005 arbeidsgehandicapt is geworden kunt u de premiekortingen aanvragen bij het UWV.
Meer informatie over de premiekortingen.

5. Ontheffing om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen
Het is mogelijk om loondispensatie aan te vragen voor gehandicapte werknemers onder de 18 jaar en werknemers met een Wajong uitkering. De wetgeving gaat uit van gelijke beloning van gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers. Als blijkt dat de arbeidsprestaties van de gehandicapte werknemer duidelijk minder is dan wat als normaal beschouwd kan worden zijn kan loondispensatie aangevraagd worden.
Informatie over het aanvragen van loondispensatie