Als een dienstverband eindigt, moet het worden afgewikkeld. Financieel kan dat gaan om afrekening van vakantiedagen, vakantiegeld, bonussen en/of compensatie voor optieregelingen, et cetera. Ook moeten werkgever en werknemer afspraken maken over rechten en plichten die eindigen dan wel voortduren na het eindigen van de arbeidsovereenkomst.

Lees hier het volledige artikel Afwikkelingsperikelen bij einde dienstverband. Deel 1. Aandachtspunten bij de eindafrekening verschenen in Praktijkblad Salarisadministratie

Lees hier het volledige artikel Afwikkelingsperikelen bij einde dienstverband. Deel 2. (voortdurende) rechten en plichten verschenen in Praktijkblad Salarisadministratie