Preventie top 10

Ter voorkoming van klachten en ter vermindering van de belasting tijdens het computerwerk, volgen de volgende tips:

  1. Neem een juiste werkhouding aan (opstelling beeldscherm en instelling meubilair). 
  2. Wissel beeldschermwerk af met andersoortige werkzaamheden.
  3. Wissel makkelijke en moeilijke werkzaamheden af, dit voorkomt te veel belasting. 
  4. Neem regelmatig korte pauzes, verlaat even uw werkplek. 
  5. Maak tijd vrij voor lichaamsbeweging; ga koffie halen, loop naar de printer, neem de trap, stel persoonlijk een vraag aan een collega i.p.v. telefoon of e-mail te gebruiken. Lichaamsbeweging brengt de bloedsomloop op gang die nodig is voor een goede doorbloeding en afvoering van afvalstoffen. 
  6. Ken uw grenzen. Laat u niet "leven" door stress. Maak dit zonodig bespreekbaar met uw leidinggevende. 
  7. Drink minimaal twee liter water per dag. Water is nodig om afvalstoffen uit het lichaam af te voeren. Positieve bijkomstigheid is dat je vaker naar het toilet moet en je op deze manier "gedwongen" wordt de werkplek te verlaten. 
  8. Kijk ook kritisch naar uw computerwerkplek thuis.
  9. Neem klachten serieus, meldt ze op tijd bij werkgever, huisarts en/of bedrijfsarts. Negeren van pijn kan tot meer pijn, schade aan het lichaam of zelfs tot ziekte leiden. 
  10. Werk niet langer dan 5 tot 6 uur achter een beeldscherm.

Boosdoenders

RSI wordt door meerdere factoren veroorzaakt. Bij deze factoren is sprake van factoren die van doorslaggevend belang zijn voor het krijgen, bevorderen, versterken of in stand houden van RSI. Een belangrijke risicogroep is die van beeldschermwerkers. Hoewel beeldschermwerk niet direct schadelijk voor de gezondheid is, bestaat er wel een samenhang tussen het werken met beeldschermen en het ontstaan van klachten.
Een goed ingerichte werkplek biedt geen garantie voor het voorkomen van RSI. Veel klachten ontstaan door een verkeerde werkhouding en kunnen versterkt worden door factoren die stress opleveren. Het gaat om een complex van factoren waar de werkdruk, de werktijden, het werktempo, de inrichting van de werkplek, de werkwijze, de fysieke en mentale werkhouding en de werkorganisatie en werkcultuur onderdeel van uitmaken. Samengevat vormen de volgende aspecten een risico.

Verkeerd ingerichte werkplek
Door een slechte indeling van de werkplek en slecht (verouderd) meubilair worden de werkzaamheden in een verkeerde houding uitgevoerd. Werken in een voorovergebogen en/of gedraaide houding zorgt ervoor dat de spieren constant zijn aangespannen, hetgeen RSI bevorderend is. Een ergonomisch verantwoorde werkplek is van belang voor een goede werkhouding. Een goed ingerichte werkplek is echter geen garantie dat RSI wordt voorkomen. Er moet ook op een juiste manier gebruik van worden gemaakt.

Werktijden
Ook langdurig werken in eenzelfde houding is één van de boosdoeners. Medewerkers zitten te lang achter het toetsenbord waarbij geen of te weinig pauzes worden gehouden. Meer dan de helft overschrijd de richtlijn van 5 à 6 uur uit het Arbo-besluit (voor laptopgebruikers geldt een limiet van twee uur per dag). De kans op klachten neemt evenredig toe met het aantal uren dat per dag achter de computer wordt doorgebracht. Vandaar dat voor het nemen van pauzes tijdens beeldschermwerk wettelijke regels zijn verbonden: na elke twee uur werken moet een pauze volgen van tien minuten. Elk uur een pauze van vijf minuten volstaat ook. Deze pauze kan ook bestaan uit andere werkzaamheden.

Stress verhogende factoren
RSI klachten worden versterkt door factoren die stress opleveren zoals een te hoge werkdruk, te weinig afwisseling van taken, conflicten met leidinggevende en/of collega's, problemen in de privé-sfeer (relationeel, financieel), onvoldoende sociale ondersteuning, toekomstonzekerheid en ingrijpende veranderingen. De spanning die stress oplevert heeft ook zijn weerga op het lichaam (verkrampte en kwetsbare spieren) en leidt simpelweg tot een verminderde doorbloeding.

Persoonlijkheid
Het is bekend dat RSI vaker voorkomt bij vrouwen en jongeren. Ook enthousiaste, plichtsgetrouwe perfectionisten zijn een risico factor. Bij een hoge werkdruk zullen zij niet zeuren maar er nog een extra schepje bovenop willen doen om het werk binnen de deadlines af te krijgen. Enthousiaste, gemotiveerde medewerkers werken vaak langer door en zijn geneigd pauzes over te slaan. Een hoge mentale belasting leidt tot een verhoogde spierspanning in de schouders en nek.

De juiste werkhouding