De boetes varieren, afhankelijk van de aard van de overtreding. In de Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete Arbeidsomstandighedenwet behorend bij de beleidsregel 33 Arbowet 1988, staat per soort overtreding aangeven wat het boetenormbedrag is.