Voorbeeld cadeaubeleid

Indiensttreding
Bloemstukje t.w.v. 15,00 euro.

Verjaardag
Bloemstukje t.w.v. 15,00 euro.

Jubileum dienstverband
12 jaar dienstverband: 12 x 50,– euro netto, totaal 625,– euro + cadeau 50,– euro + bloemstukje 25 jaar dienstverband: 25 x  50,– euro netto, totaal 1.250,– euro + cadeau 100,– euro + bloemstukje
40 jaar dienstverband: 40 x 50,– euro netto, totaal 2.000,– euro + cadeau 150,– euro + bloemstukje

Jubileum huwelijk
Bij huwelijk en bij 12-, 25- en 40-jarig huwelijk ontvangt het bruidspaar een bloemstukje en een enveloppe met inhoud (korter dan 5 jaar in dienst 70,00 euro; langer dan 5 jaar in dienst 115 euro).

Geboorte kind
Bij geboorte van een kind van een medewerker worden een bloemstukje en voor 75,00 euro cadeaus aangeboden.

Verhuizen/samenwonen
Bloemstukje t.w.v. 15,00 euro.

Ziekte
Na 6 weken arbeidsongeschiktheid ontvangt de zieke medewerker een fruitmand of bloemstukje. Bij voortdurende ziekte ontvangt de medewerker nogmaals een fruitmand of bloemstukje na 15 weken en na 26 weken. Bij opname in het ziekenhuis gedurende meer dan 1 dag, wordt een fruitmand of bloemstukje bezorgd.

VUT
Indien gebruik gemaakt wordt van de Vervroegde Uittredingsmogelijkheid (VUT), ontvangt de werknemer een cadeau of cadeaubon ter waarde van 225,00 euro.

Uitdiensttreding
Bloemstukje 15,00 euro; langer dan 1 jaar in dienst aangevuld met cadeaubonnen 40,00 euro.

Aandachtspunten:
* Vermeldt bij een nieuw beleid altijd de ingangsdatum
* Vermeldt voor welke werknemers het beleid wel/niet van toepassing is
* Let op de wettelijk vrijgestelde bedragen
* Kijk eens per jaar het beleid na op actualiteit