Wat & Waarom?
Deze techniek, ook wel Ishikawa of Visgraat diagram genoemd, kan een team helpen:

 • De oorzaken van een bepaald probleem te identificeren en te clusteren in groepen
 • Nadenken over de causale verbanden tussen fenomenen of observaties op de werkvloer
 • Gezamenlijk ownership voor een probleem te ontwikkelen door dieper te graven en mekaars percepties te bevragen

Waarom?

 • bij de facilitatie van problem solving sessies in teams of project groepen, waarbij het
  niet alleen de bedoeling is een zinvol resultaat te bekomen maar ook de team leden toe te laten hun perceptie van het probleem uit te wisselen en als team common sense te bouwen vanuit de diverse observaties en interpretaties van de leden
 • bij de analyse van een functioneringsprobleem als intern consultant
 • als structuur, om jouw observaties en analyse naar de interne klant terug te koppelen

Hoe?
Verloop
1. Introduceer het probleem waarvoor uiteindelijk een oplossing moet worden aangedragen. Maak duidelijk dat iedereen verstaat, dat in een eerste fase gaat gezocht worden naar mogelijke en waarschijnlijke oorzaken van het probleem.

2. Brainstorm met de groep rond de oorzaken van het probleem ( best eerst individueel, waarbij mensen hun ideeën op een metaplan kaart of post-it schrijven).

3. Teken een Ishikawa diagram op een papier bord of metaplan bord.

4. Nodig mensen uit om hun ideeën in te brengen, creëer graten en cluster de verschillende ideeën. Je kan zoveel graten en sub-graten maken als je wil. Hier kan je ook nog bijkomende ideeën creëren door met heel de groep verder te brainstormen.

5. Label de verschillende graten achteraf, zodat er een eenvoudig mentaal beeld ontstaat van de problematiek.

Tips

 • Dit is geen goede methode om zeer gespecialiseerde en technische problemen op te lossen. In dat geval moet er meer gedacht worden aan andere methodes en moeten
  er objectieve feiten worden onderzocht en is er wetenschappelijke analyse nodig. Het is wel een interessante techniek voor een eerste verkenning van een problematiek of
  voor problemen in teams die meer te maken hebben met subjectieve beleving dan met hard facts.
 • Focus niet te zeer op" waar hoort wat", dat is minder belangrijk dan de groep goed te laten nadenken waarom iets oorzaak van een probleem is en hoe het mechanisme werkt.
 • Er zijn verschillende labelling mogelijk. Men gebruikt vaak de 4 M's (Man, Method, Material, Machine), de 7S (Structure, System, Skils, Shared Values, Strategy, Style en
  Staff), 4P (product, place, price, publicity), maar in principe is iedere opdeling o.k. voor zover ze goed gestructureerd is en het team helpt om over het probleem na te denken.