Als een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, worden de door de werkgever en de werknemer gemaakte afspraken in een beëindigingovereenkomst vastgelegd. Het is belangrijk hierbij niets over het hoofd te zien. Deze checklist kan daarbij helpen.