Over het cv
Er zijn maar weinig mensen die niet weten dat de benaming Curriculum Vitae uit het Latijn komt. Maar weet iedereen wel wat het letterlijk betekent? Curriculum Vitae betekent letterlijk levensloop. In een cv geeft de sollicitant een spiegeling van zichzelf weer. In een CV beschrijft de sollicitant dus concreet gezegd: wie hij/zij is en wat hij/zij kan. De sollicitant moet zijn CV beschouwen als een soort van folder, waarin de sterke punten van het product worden benadrukt. Het is een visitekaartje en marketing instrument.

Opbouw van het CV, stijgende lijn of een 'gat'
De opbouw van het CV is heel belangrijk. Als werkgever moet u altijd kijken naar het verloop van de carriere van de sollicitant, of daar een stijgende lijn inzit of een gat. Wanneer de sollicitant een tijdje niet heeft gewerkt en er dus een gat in zijn/haar CV zit, dan ziet u waarschijnlijk ook dat er iets niet goed zit. Het kan voorkomen dat sollicitanten proberen dat gat op te vullen met leugens, (bijv. wereldreis) omdat ze verwachten dat ze met een gat in het CV gelijk aan de kant geschoven worden. Zolang de sollicitant eerlijk blijft en juist zijn/haar sterkte kanten benadrukt dan zal dat geen belemmering voor ze zijn, het gaat overigens om de kennis en kunde wat de sollicitant heeft, toch?

Wat staat er in een goed CV? Relevante gegevens m.b.t. persoonlijke gegevens;
* Opleiding;
* Werkervaring;
* Vaardigheden en nevenactiviteiten/hobby's.

CV Checklist voor werkgevers

Uiterlijk van het CV
* Bestaat het CV uit maximaal twee A4?
* Zijn de marges links en rechts ruim genoeg?
* Zijn de witruimtes gelijk verdeeld?
* Hoe is de bladspiegel (staat de tekst goed verdeeld)?
* Is het CV getypt?
* Zijn de hoofdpunten (persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring, vaardigheden/nevenactiviteiten/hobby's) goed te herkennen? (Vet en/of onderstreept)

Indeling:
* Staan de hoofdpunten (persoonlijke gegevens, opleiding, werkervaring, vaardigheden/nevenactiviteiten/hobby's) in een logische volgorde?
* Staan de belangrijkste verkooppunten bovenaan (na de persoonlijke gegevens)?

Inhoud:
* Worden bij de persoonlijke gegevens in ieder geval naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum genoemd?
* Worden onder 'vaardigheden en nevenactiviteiten' dingen genoemd die enigszins relevant zijn voor het werk?

Opleiding
* Zijn de genoemde opleidingen afgerond?
* Zijn de weergegeven opleidingen relevant voor de functie?
* Worden bij opleidingen in ieder geval de data, aard van de opleiding, het instituut, de vestigingsplaats, de afstudeerrichting en het evt. diploma genoemd?

Werkervaring
* Worden bij werkervaring in ieder geval de data, de functienaam, het bedrijf, de vestigingsplaats en de taken genoemd?
* Klopt de functienaam met de werkzaamheden?
* Hoe is het gestelt met de loyaliteit van de sollicitant?
* Hoe lang heeft de sollicitant in een bepaalde functie gezeten? (Een mooi gemiddelde is om eens per drie jaar van baan te verwisselen).
* Noemt de sollicitant behalve functienamen ook (relevante) taken?

Stijl:
* Is het CV in telegramstijl geschreven?
* Zijn er geen schrijf- of spellingsfouten gemaakt?
* Zijn er geen onbekende afkortingen gebruikt?
* Heeft de sollicitant vakjargon of technische vaktaal gebruikt?
* Heeft de sollicitant het CV zo opgesteld dat u in een oogopslag kan zien wie de sollicitant is en wat hij is?

Voor als u zelf gaat solliciteren – 25 tips voor een goed CV

Uiterlijk

 • Laat uw CV helder en kloppend zijn met een overzichtelijke lay-out;
 • Gebruik een helder lettertype;
 • Maak geen boekwerk van uw CV;
 • Laat uw CV uit maximaal 1 of 2 A4-tjes bestaan;
 • Zorg ervoor dat de lezer zich gemakkelijk, snel en adequaat kan orienteren.

Indeling

 • Wanneer uw CV in chronologische volgorde staat, zorg er dan voor dat deze
  volgorde klopt;
 • Maak bij die chronologie een duidelijke keuze: of van vroeger naar nu, of omgekeerd (bijvoorkeur van nu naar vroeger).

Inhoud/stijl

 • Wees eerlijk, ook met de jaartallen;
 • Geef alleen relevante informatie weer voor de functie waar u op solliciteert;
 • Laat informatie weg die niet zal bijdragen aan de kans om uitgenodigd te worden;
 • Wees serieus;
 • Houd uw CV zakelijk, klop geen dingen op en overdrijf niet;
 • Zorg voor een foutloos CV;
 • Probeer niet origineel te zijn door bijvoorbeeld op gekleurd papier te printen;
 • Pas geen bedrijfsspecifieke afkortingen en jargon toe;
 • Vermeld functienamen;
 • Geef een korte beschrijving van wat in die functie uw taken en
  verantwoordelijkheden waren;
 • Besteed de meeste ruimte aan laatst gevolgde opleidingen en recente functies;
 • Als u een gat in uw CV hebt, licht deze dan zo veel mogelijk toe;
 • Maak een heel uitgebreid CV en afhankelijk van de functie waarnaar u solliciteert zinnen weg te laten of in te korten;
 • Wees niet te snel tevreden en maak desnoods meerdere CV's en kies daarvan de beste uit.

Referenties

 • Vermeld geen referenties in uw CV TENZIJ er om gevraagd wordt;
 • Zet nooit referenties in uw CV, voordat dit voldoende is afgestemd;
 • Gebruik pas referenties wanneer u een of meerdere gesprekken gevoerd hebt;
 • Kies referenten die iets kunnen vertellen over de competenties welke voor de functie gevraagd worden.

Aan deze tool kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik op eigen risico, HRnetwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.