Vooraf


r  Afgesloten gespreksruimte bespreken (privacy)


r  Uitnodigingen versturen (14 dagen)


r  Tijdsplan maken


r  Informatie verzamelen / bij collega’s navragen


r  Puntenlijst maken (evaluatie doelen, blanco gespreksformulier, agenda)


r  Evalueren eigen functioneren

 

Tijdens


r  Duidelijk zijn over doel gesprek


r  Kwaliteiten benadrukken


r  Resultaten vorige keer


r  Doelen bepalen


r  POP


r  Functieomschrijving


r  Afspraken / doelen bepalen (SMART)

 

Na


r  Verslag maken / formulier invullen


r  Ter controle naar medewerker


r  Actiepunten bespreken met P&O en eigen leidinggevende


r  Actie ondernemen


r  Personeelsdossier