Wat?

Het is een illustratieve en dus niet uitputtende lijst van mogelijke leeractiviteiten die je kan creeren op of aansluitend bij het werk. De doorslaggevende vragen die beantwoord moeten worden alvorens een keuze te maken tussen de diverse leer-activiteiten zijn :

 • Wat is het gewenst gedrag dat het gevolg zou moeten zijn van de leeractiviteit?
 • Wat zijn de voorwaarden waaraan de leercontext moet voldoen om het juiste
  leerproces te creëren?
 • Wat zijn transfer-blokkers die het leereffect kunnen verminderen ?

Waarom?

Deze lijst kan ertoe bijdragen om "out of the box" te denken en niet onmiddellijk over te gaan tot formele training. Je gebruikt ze bij je coaching gesprek om na te denken over de
beste methode om je leerdoelen te bereiken. Gebruik hierbij ook het werkblad "Leer en Ontwikkelplan".

Hoe?

In het algemeen kan men stellen dat er minder transfer problemen zullen zijn (het effectief in praktijk brengen van het geleerde) naarmate geleerd wordt in de context (met inbegrip
van de sociale context) waarin uiteindelijk ook het werk moet worden uitgevoerd. Dus is je eigen team, je eigen branch allicht een ideale leerplek.
Het verdient dan ook absoluut aanbeveling waar mogelijk managers, medewerkers en collega's van de betrokkene te betrekken bij het leerproces (als coach, voor feedback, als rolmodel, etc.) en de leeractiviteit zoveel als mogelijk te integreren in het WERK.

Overzicht Leer-Activiteiten

Op de werkvloer:

 • Nieuwe, aangepaste werkopdracht
 • Project verantwoordelijkheid
 • Observeren van collega (met nabespreking)
 • Taak uitvoeren onder supervisie van ervaren collega (met feedback achteraf)
 • Feedback van stakeholders van je werk verzamelen (eventueel via 360 FB tool)
 • Expert coaching op een specifieke taak

Documenten / tools :

 • Beschreven processen en procedures
 • Job-aids (checklists)
 • Probleem analyse methodes (vb : Root Cause Analysis, Oorzaak-gevolg analyse)
 • Literatuur (binnen / buiten Carglass)
 • Internet search
 • Specifieke technische databanken
 • Beschreven best practices (intern of extern aan Carglass)

Off-the-Job :

 • Gestructureerde coaching sessies
 • Leer bezoek (kort of lang) aan departement, bedrijf, Carglass vestiging in het buitenland, etc.
 • Interne training
 • Externe training
 • Zelf training geven in Carglass (als je iets moet zelf uitleggen of aanleren wordt je inzicht
  en begrip ook zelf gestimuleerd)