Werkdruk is een hot issue wat ook wel werkstress en burn-out genoemd wordt. Het heeft te maken met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en dus horen Arbo-dienst en management zich ermee bezig te houden. Maar hoe kun je dit probleem duidelijk maken en aanpakken?

Stap 1 Feiten

Verzamel harde en objectieve gegevens om de omvang van de problematiek aan het licht te brengen. Vergelijk bijvoorbeeld de eigen cijfers met die van soortgelijke ondernemingen of stel de veranderingen over enkele jaren vast. Geschikte criteria zijn:

 • WIA-uitstroom;
 • Natuurlijk verloop;
 • Werkbeleving;

Stap 2 Interpretatie

Analyseer de mogelijke oorzaken van de gegevens. Denk aan:

 • Kwaliteit van het arbobeleid;
 • Kwaliteit van het sociaal beleid;
 • Kwaliteit van dienstverlening door de Arbo-dienst;
 • Inspanningen en successen van het reintegratiebeleid;
 • Werklast en regelmogelijkheden.

Stap 3 Overleg

Voer een open overleg met de bestuurder om een maximum aan overeenstemming te bereiken over de aanwezigheid en ernst van het probleem en de mogelijke oorzaken. Mik op samenwerking.

Stap 4a Resultaat: voldoende overeenstemming

Verhef de onderdelen van de gemeenschappelijke probleemanalyse tot specifieke doelen en bedenk voor elk onderdeel passende acties. Breng de doelen bij elkaar tot een of meer concrete doelstellingen en de acties tot een plan van aanpak (wie, wat, wanneer, waarmee).

 • Dien dit plan in met behulp van het initiatiefrecht en draag zorg voor een definitief besluit. Maak gebruik van de kaders van het arbobeleid (RIE & PvA), draag zorg voor de financiele vertaling en schuw een eigen medeverantwoordelijkheid niet.

Stap 4b Resultaat: geen overeenstemming

 • Vermijd een herhaling van de discussie en maak niet langer gebruik van het etiket `werkdruk'.
 • Verhef de onderdelen van de eigen probleemanalyse tot specifieke doelen en bedenk voor elk onderdeel passende acties. Breng de doelen bij elkaar tot een of meer concrete doelstellingen en de acties tot een plan van aanpak (wie, wat, wanneer, waarmee).
 • Maak gebruik van het instemmingsrecht op de RIE (zo nodig via de voortgangsrapportage) en dwing zo de gewenste maatregelen af.

Aan deze tool kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Gebruik op eigen risico, HRnetwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik. Niet bestemd voor commercieel gebruik.