Comepetentie (de ~ (v.), ~s)

1 deskundigheid, geschiktheid => bekwaamheid;
2 bevoegdheid tot handelen of oordelen;
3 [taalk] impliciete kennis die men heeft van de eigen taal => taalcompetentie.

Het managen van deskundigheid

Wat zijn competenties?

Als je het hebt over competenties in relatie tot medewerkers in een organisatie dan heb je het over de deskundigheid die je nodig hebt voor het goed kunnen uitoefenen van een functie. Dit zijn dus voorwaarden om goed te functioneren. Het is voor een organisatie van belang dat de medewerkers de juiste competenties hebben voor het uitoefenen van hun functie. Sterker nog, organisaties stellen dit als voorwaarde. Voor de medewerkers zelf is het ook van belang omdat hij/zij zijn/haar functie op een zo goed mogelijke manier wilt uitvoeren. Tevens kun je het hebben over competenties in relatie tot de organisatie zelf. Een organisatie moet deskundig en bekwaam zijn om te overleven op de markt. Het is voor een organisatie dan ook nodig om te weten welke competenties ze nodig heeft om goed te functioneren.

Noodzaak van competentiemanagement.

Vandaar de noodzaak om die competenties te managen. In een organisatie werk je samen aan een bepaald doel. Die samenwerking en het bereiken van dat doel is alleen mogelijk wanneer je de juiste competenties daarvoor hebt. Wanneer een organisatie competentiemanagement wil gaan invoeren zal het ook na moeten denken over haar eigen competenties. Als organisatie wil je weten welke competenties er nodig zijn om de doelstelling te bereiken en om de organisatie goed te laten functioneren. Wanneer dat in kaart is gebracht, kunnen de competenties van de medewerkers gemanaged worden. Er zijn veel mogelijkheden en manieren om competenties te managen. Het meest bekende voorbeeld is het voeren van beoordelingsgesprekken en met de uikomst van de gesprekken aan de slag te gaan. Echter zijn er in de loop der tijd vele vormen van competentiemanagement ontwikkeld. We zullen hieronder enkele websites weergeven waarin specifieke informatie te vinden is met betrekking tot competentiemanagement.