Welke stappen dient u te nemen bij het aannemen of inhuren van nieuwe werknemers?

Stap 1
Vraag de werknemer een identiteitsbewijs te tonen. Voordat u een nieuwe werknemer mag laten werken, moet u hem/haar vragen een origineel en geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te tonen. De werknemer is verplicht dat te doen.

 
Stap 2
Check of de nieuwe werknemer in Nederland mag werken. Kijk daarvoor op de kaart in de download. Als de werknemer niet in Nederland mag werken, neem hem/haar dan niet aan en huur hem/haar niet in. U hoeft de volgende stappen niet te doorlopen.
 
Stap 3
Controleer het identiteitsbewijs. Controleer of het identiteitsbewijs geldig, echt en onvervalst is. Bij werknemers uit de oranje en rode landen op de kaart controleert u of de vreemdelingendocumenten geldig, echt en onvervalst zijn.
 
Stap 4
Controleer of het aangeboden identiteitsbewijs van de werknemer is. U moet nagaan of het identiteitsbewijs behoort bij de werknemer die het aanbiedt. Indien er aanwijzingen zijn dat het identiteitsbewijs niet bij de werknemer behoort, dan mag u de werknemer niet laten werken.
 
Stap 5
Geef uitvoering aan de bewaarplicht. U dient een kopie te maken van het door u gecontroleerde originele identiteitsbewijs en dit te bewaren in uw administratie, bijvoorbeeld in open document format (odf) of pdf.
 
Bekijk voor meer informatie:

Werknemers zonder origineel, geldig identiteitsbewijs mag u nooit voor u laten werken.