Lees in dit dossier over onderstaande onderwerpen in relatie met de Methode voor Resultaatgericht Functiewaarderen (MRF):

1 De Methode voor Resultaatgericht Functiewaarderen (MRF)
2 De functiewaarderingskenmerken
2.1 Verantwoordelijkheid
2.2 Problematiek
2.3 Deskundigheid
2.4 Bezwarende werkomstandigheden
3 De functiewaarderingsnormen
3.1 Raamwerk met vaste rangordeposities
3.2 De koppeling aan functiegroepen
4 Ontwikkeling van functiewaarderingsnormen
4.1 De objectieve norm? 
4.2 Selecteren van normfuncties
4.3 IJking afleiden van bestaande verhoudingen
4.4 IJking afleiden van bestaande salarisverschillen
4.5 IJking afleiden van arbeidsmarktverhoudingen
5 De vergelijkingsmethode
5.1 Het stappenmodel
5.2 Het functiewaarderingsverslag
6 De procedure
6.1 De start van het functiewaarderingsproces
6.2 Het voorlichten van leidinggevenden en medewerkers
6.3 Het verzamelen van functie-informatie
6.4 Het maken van functiebeschrijvingen
6.5 Het waarderen van de functies
6.6 Het bekend maken van uitkomsten
6.7 De behandeling van interne bezwaren
6.8 De eindrapportage
7 De deskundigheid
8 Samenvatting