Opbouw whitepaper

 

In deze whitepaper gaan we in op een integrale implementatie van E-HRM. Dit doen we aan de hand van een gefaseerde aanpak, voorzien van voorbeelden uit de praktijk, voor de realisatie van een optimaal functionerend E-HRM systeem, zoals in het figuur hieronder weergegeven. We gaan, zoals gesteld, in op de succesfactoren voor ieder van deze fasen en besteden aandacht aan programma- en change management als verbindende factor.

 

""