Organisaties verwachten dat de terugloop van het aantal vacatures stabiliseert en er is een lichte stijging vast te stellen. Dit economische herstel biedt kansen op het gebied van investeringen en innovatie. Een andere ontwikkeling is dat de “babyboomgeneratie” de komende jaren geleidelijk de Nederlandse arbeidsmarkt gaat verlaten. Dit is een grotere groep dan het aantal toetreders op de arbeidsmarkt. Bovendien zet de flexibilisering van arbeid zich voort (contractvormen, arbeidsplaatsen, werktijden) waardoor er een nieuwe situatie ontstaat.

 

Werkgeversimago en naamsbekendheid prioriteit

Deze nieuwe situatie noodzaakt organisaties hier adequaat op te anticiperen. In het kader hiervan is het niet toevallig dat we een ontwikkeling constateren bij de afdeling marketing/communicatie. Zij zijn steeds vaker de eindverantwoordelijke domeineigenaar van arbeidsmarketing (bijna een verdubbeling t.o.v. 2009, van 8% naar 15%). Bedrijven lijken zich dus al meer te richten op hun reputatie als werkgever. Internal branding, talent development en de relatie met talentvolle toekomstige medewerkers zijn noodzakelijk om de benodigde talenten aan de organisatie te binden, nu én in de toekomst. Een positief werkgeversimago faciliteert bedrijven om zich te onderscheiden t.o.v. concurrenten. De rol van werving en arbeidsmarketing ontwikkelt zich hiermee steeds meer tot een strategische noodzaak.

 

Nieuwe wervingsmethoden

Er vindt een verschuiving plaats in het gebruik van wervingskanalen. Traditionele wervingskanalen als personeeladvertenties in gedrukte media of het inhuren van bureaus (zowel uitzend als werving en selectie) worden voorbijgestreefd door met name referral campagnes, het pionieren in sociale netwerken als LinkedIn en het gebruik van jobboards. Deze wervingsmethoden hebben inmiddels hun waarde bewezen en worden ook de komende jaren ingezet om op een efficiënte en effectieve wijze talenten te werven. Het gebruik van sociale netwerken wordt de grootste potentie toegedicht. Ook het gebruik van career portals, “talentendatabases” en zoekmachinemarketing stijgen in populariteit.

 

Proceskwaliteit werven kan nog beter

Bij veel bedrijven is er ruimte voor verbetering van het wervingsproces. Dit is afgeleid van de enorme verschillen qua wervingskosten per aangenomen werknemer, maar ook qua doorlooptijd en aantal gegenereerde CV’s om tot een gesprek en/of aanstelling te komen. De sector zakelijke dienstverlening scoort op al deze KPI’s beter dan andere sectoren. Zij lijken hun zaken goed op orde te hebben. Overigens daalt het aantal organisaties dat géén kengetallen hanteert om hun wervingsactiviteiten te sturen, van 17% vorig jaar naar 9% dit jaar. Opnieuw een signaal dat het vakgebied bij organisaties serieuzer wordt. Bedrijven willen vaker weten wat hun medewerkers drijft en wat er speelt. Het aantal onderzoeken intern en extern groeit, met als meest favoriet het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers. 71% van de respondenten heeft een dergelijk onderzoek geïnitieerd.