Doel van het exit interview
Het doen van een exit interview of survey helpt bij het in beeld brengen van redenen waarom werknemers uw organisatie verlaten. Het uiteindelijke doel van exit interviews is het verlagen van personeelsverloop door het signaleren van verbeterpunten voor de organisatie.

Effectiviteit van exit interviews
Om valide en betrouwbare antwoorden van werknemers te krijgen is het in veel gevallen verstandiger om het interview uit te laten voeren door een onafhankelijke externe partij. Wanneer medewerkers op anonieme wijze hun vertrekredenen en mening over de organisatie kenbaar kunnen maken levert dit meer betrouwbare data op.

Onderzoek wijst verder uit dat organisaties die effectief personeelsverloop willen verlagen het beste kunnen reageren op trends in personeelsverloop en niet op individuele cases. Door het gebruik van online exit interviews kan data op een tijd- en kostenbesparende, wijze geanalyseerd worden. Door ook onderliggende drijfveren van werknemers te meten kunnen passende verbeteringen en oplossingen gerapporteerd worden.

Download hier een voorbeeld van een beknopt exit interview.