Middels dit formulier worden niet alleen de gesprekspunten van de
medewerker en de werkgever vastgelegd, maar ook kort gespreksverslag
ten aanzien van het algemene functioneren, de beleving van het werk,
gedachten over loopbaanontwikkeling en opleiding, omstandigheden die
het functioneren hebben beinvloed, verzuim en aansturing.
Het formulier eindigt met een overzichtelijke opsomming van gemaakte afspraken, inclusief planning en verantwoordelijke.

Meer informatie over het houden van functioneringsgesprekken is te vinden in het dossier Het functioneringsgesprek.

Het voorbeeld Formulier Functioneringsgesprek is als Word-document te downloaden via onderstaande button.