Wat & Wanneer?

Het GROW model kan gebruikt worden zowel door coach als coachee. Het helpt om een coaching gesprek op een efficiënte en gestructureerde manier te laten verlopen. Dit heeft uiteraard enkel zin, als de inhoud waarop gecoacht wordt ook relevant is, gelinkt aan business doelen en start vanuit ervaren en geobserveerde problemen in de werk context. Gestructureerde en professionele coaching maken irrelevante gespreksonderwerpen niet
relevant!

  • Coach en Coachee gebruiken het om de coaching voor te bereiden
  • Het is ook een ‘check list’ om structuur te brengen in het gesprek zelf

Waarom?

  • Het helpt de energie en sturing voor de coaching bij de coachee te leggen. Hij/zij kan, gebaseerd op het GROW model, het coaching gesprek goed voorbereiden.
  • Het creëert rust en vertrouwen in het gesprek omdat er geen onverwachte vragen naar de coachee worden afgevuurd.
  • Het helpt om het gesprek ‘gericht’ te houden en niet af te glijden in ‘koffie klets’

Model