Op 26 juni verscheen een artikel in Management Team waaruit bleek dat werkgevers niet bekend zijn met de Gedragscode Klokkenluiders. Uit onderzoek bleek namelijk dat 73% van de werkgevers en 64% van de werknemers onbekend zijn met de gedragscode. Slechts 10% van de werkgevers hebben een regeling die gericht is op klokkenluiders. Wel heeft een meerderheid van de organisaties een of meerdere voorzieningen waar klokkenluiders gebruik van kunnen maken (vertrouwenspersoon etc.)

Minister De Geus (SZW) heeft aan de Stichting van de Arbeid, opsteller van de gedragscode, gevraagd hoe er meer bekendheid kan worden gegeven aan de Gedragscode Klokkenluiders. HRnetwerk.nl wil graag meewerken aan de bekendheid van de gedragscode en daarom plaatsen we de gedragscode op de website.