GETUIGSCHRIFT

[PLAATS], [DATUM]

Hierbij verklaar ik dat [NAAM], wonende te [PLAATS],
van [DATUM] tot [DATUM] in dienst is geweest bij [BEDRIJF].

[NAAM] heeft bij ons de functie vervuld van [FUNCTIENAAM]. De functie houdt in:
� [TAAK]
� [TAAK]

Het dienstverband is beëindigd vanwege [REDEN].

Bovenstaande werkzaamheden heeft [NAAM] naar grote tevredenheid verricht. Wij hebben [NAAM] leren kennen als een loyaal en betrokken medewerker met een goede inzet, die zijn/haar werk op correcte wijze en naar volle tevredenheid uitvoert.

[NAAM ONDERGETEKENDE]
[FUNCTIE]