Wat?

Is een model om naar teams te kijken en een aantal aspecten van teamwork kritisch te bevragen:

 • Goals: is het doel duidelijk en gedeeld door het team?
 • Roles: zijn de rollen en verantwoordelijkheden afgebakend en aanvaard. Voelen mensen zich verantwoordelijk?
 • Processes: werken de processen en procedures goed en ondersteunen ze het team doel?
 • Interpersonal Relationships: is er voldoende cohesie, vertrouwen, open communicatie en feedback om een goed werk klimaat te creëren.

Teams ontwikkelen duidelijkheid en effectiviteit in deze vier domeinen niet op een lineaire manier en alles kan ook niet van in het begin worden vastgelegd. Team ontwikkeling is een
heel iteratief proces.
Een team gaat vaak aan de slag als er nog geen volstrekte duidelijkheid is over het einddoel en vaak is de taak en rolverdeling labiel en vaak toevallig tot stand gekomen. Door dan te gaan werken samen ontdekt men dat, en zal men dat proberen duidelijker te maken. Daardoor zal men ook gaan zien dat men anders moet werken en zal proberen de werk processen beter te organiseren. Als deze discussies en afspraken, zorgen er natuurlijk ook voor dat de interactie tussen mensen, hun betrokkenheid op mekaar en hun persoonlijke relatie wijzigt. En in de mate dat er meer vertrouwen is op persoonlijk vlak, zullen mensen ook makkelijker hun gedachte zeggen, wat dan weer aanleiding geeft om rollen en processen te herzien, enz.

Wanneer?

Je kan het model gebruiken in de volgende situaties:

 • In regelmatige feedback momenten die in succesvolle teams worden gehouden
 • Om na specifieke activiteiten van het team (bijvoorbeeld een project) een nabespreking te doen en uit die ervaring te leren.
 • Als structuur om teams te coachen en te ontwikkelen (als bril voor de leidinggevende)
 • Als ontwikkel instrument (en structuur) bij team training en leer interventies

Waarom?

 • Creëert bewustwording van de teamleden rond hun individueel functioneren en het functioneren als team. Deze bewustwording maakt team leren en verandering mogelijk.
 • Het is een manier om als team een feedback cultuur te ontwikkelen en dingen bespreekbaar te maken.

Hoe?

Je kan het model op verschillende manieren gebruiken

 • Als een structuur voor een team debrief
 • In de vorm van een individuele vragenlijst, die je dan door teamleden laat invullen en van waaruit je het gesprek over het team functioneren op gang brengt. Het dwingt de team leden stelling te nemen, kan ook iets makkelijker tot conflict leiden, maar als dat zo is dan is de discussie daar rond dan ook absoluut noodzakelijk.

Debrief themas

GRPI: TEAM DEBRIEF STRUCTUREREN

Doelen:

 • Opdracht en doelstellingen van het team zijn duidelijk?
 • Is de opdracht in lijn met wat de organisatie van ons verwacht?
 • Is de opdracht in lijn met wat de organisatie van ons verwacht?
 • Wat is prioritair en wat bijkomstig? Is men het daarmee eens?
 • Voelt iedereen zich geëngageerd voor de prioriteiten en betrokken bij het team doel?

Rollen en verantwoordelijkheden:

 • De rolverdeling is duidelijk en door allen aanvaard en mensen nemen hunverantwoordelijkheid in het team ter harte
 • Ondersteunt die rolverdeling de opdracht, doelstellingen en prioriteiten van het team?
 • Is er gedeeld leiderschap zichtbaar?
 • Is de rol van het formele leiderschap duidelijk, afgesproken, aanvaard?
 • Zijn de verwachtingen van teamleden naar mekaar toe duidelijk en onderling uitgesproken?
 • Zijn die verwachtingen compatibel met mekaar?
 • Zijn individuele doelen in lijn met het globale team doel? (verborgen agenda's?)

Procedures:

 • Zijn de werkprocessen (probleem oplossen, beslissen, informatie uitwisseling, conflict hantering) duidelijk voor iedereen?
 • Voelen mensen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor die processen?
 • Zijn de processen efficiënt en dragen ze bij tot het uiteindelijk doel van het team?
 • Laten de processen de individuele teamleden toe bij te leren en zich te ontwikkelen?

Interactie:

 • Is er basis vertrouwen en openheid in het team?
 • Is constructieve feedback een vanzelfsprekendheid?
 • Wordt het werkklimaat in het team als gezond ervaren?
 • Is de sfeer positief of is er onderhuidse spanning en ongenoegen?
 • Worden de behoeften van individuele teamleden erkend en gerespecteerd?
 • Staat het team open voor debat, kunnen mensen hun bezorgdheid in het team kwijt?