Tweederde van deze slachtoffers overweegt een andere baan en zien, vooral bij interne agressie, een lange loopbaan bij het bedrijf niet zitten. Ook de gezondheid wordt er door beïnvloed. Werknemers die te maken hebben met interne agressie geven twee keer zo vaak aan een slechte gezondheid te hebben dan slachtoffers van externe agressie en bijna drie keer zoveel als werknemers die er nooit mee in aanraking gekomen zijn.

Een zeer ruime meerderheid van de slachtoffers van agressie wil graag dat er aanvullende maatregelen genomen worden tegen de druk en stress die het werk met zich meebrengt. Gertjan van Oldenborgh, online carrièrecoach bij Monsterboard : “De werkgever moet zich hier sterk voor maken en voorzorgsmaatregelen treffen, maar mocht je in een situatie terecht komen die voor jou bedreigend aanvoelt, houd dan de volgende tips in je achterhoofd:

  • Praat rustig met de persoon in kwestie en vraag wat er aan de hand is
  • Ga niet de discussie aan om je gelijk te halen
  • Neem degene serieus en blijf hem aankijken
  • Maak geen verwijten maar vraag hoe het bedoeld werd, bijvoorbeeld: ‘Wilde je mij opzettelijk voor gek zetten toen je me onderbrak tijdens de presentatie?’
  • Probeer een oplossing te vinden maar geef duidelijk de grenzen aan
  • Vertel wat andermans uitspraken met je doen en hoe jij je voelt onder de omstandigheden
  • Wees je er van bewust dat je altijd vanuit jezelf mag praten, benoem hoe andermans gedrag op jouw overkomt
  • Raak de agressieve persoon niet aan, je weet niet hoe hij gaat reageren
  • Probeer contact in de toekomst niet uit de weg te gaan, dat lost het probleem niet op

Voel je dat de persoon niet luistert? Schakel dan een leidinggevende of vertrouwenspersoon in.”