Onlangs heeft Vitae, het netwerk van de Nieuwe Professional, samen met het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit een onderzoek gedaan naar de werknemer van nu: de Nieuwe Professional.

Uit dit onderzoek blijkt dat de karakteristieke eigenschappen van de Nieuwe Professional – Gelijkwaardigheid, Eigen verantwoordelijkheid, Spiritualiteit en Vakmanschap – daadwerkelijk kenmerkend zijn voor hem. Het geldt voor alle Nieuwe Professionals, ongeacht leeftijd en soort dienstverband. De Nieuwe Professional wil eigen verantwoordelijkheid in zijn werk, zoekt er diepgang en zingeving en heeft behoefte aan transparantie en openheid. Hij reflecteert op zijn eigen rol en op die van zijn leidinggevende en hij wil betekenisgevend leren van werksituaties. De Nieuwe Professional wil er toe doen. Van zijn leidinggevende verwacht de Nieuwe Professional dat hij ruimte krijgt in zijn werk en dat hij deze naar eigen inzicht en draagkracht kan invullen. De Nieuwe Professional werkt bij voorkeur vanuit zijn eigen drijfveren aan bepaalde doelen.

De vraag voor werkgevers is ook in 2009 hoe zij de Nieuwe Professional aan zich binden en gebonden houden. Kortom: hoe maak je je organisatie Nieuwe Professional proof?

1. Van competentiemanagement naar passiemanagement.
De Nieuwe Professional wordt vooral gedreven door passie. Door zijn energie en innerlijke kracht. De Nieuwe Professional neemt geen genoegen meer met alleen een plezierige werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden. Competentiemanagement wordt dus meer en meer een zaak van het vinden en stimuleren van passies en het vertalen ervan naar werksituaties. Uiteraard binnen de kaders van de organisatiedoelstellingen.

2. Van leidinggeven naar authentiek leiderschap.
De Nieuwe Professional zoekt een omgeving waarin hij wordt gestimuleerd zijn talenten optimaal te benutten. Zo haalt hij het beste uit zichzelf naar boven. In een organisatie waar beslissingen niet topdown worden genomen, maar door kennisdragers. De Nieuwe Professional accepteert geen "alwetende"charismatisch leider meer. De Nieuwe Professional blokkeert op hiierarchie. Hij is op zoek naar kennis, naar verbinding. Een leider helpt hem zichzelf te spiegelen en brengt hem in contact met kennisdragers. Die herkent en verbindt talenten. Authenticiteit is hierbij alles.

3. Van organogram naar organisme.
Ook al is hij in loondienst, de Nieuwe Professional maakt zich nooit afhankelijk. Hij ziet zichzelf niet als werknemer maar als arbeidsgever. Bedrijfsstructuren of processen moeten zijn talenten faciliteren, niet verstikken of belemmeren. Er moet optimale ruimte zijn om naar eigen inzicht en situationeel te handelen, zodat maximale waarde voor alle belanghebbenden wordt gecreeerd. Hij moet in teamverband kunnen bepalen wat er wanneer gedaan moet worden en welke werkwijze het effectiefst is. Een dergelijk organisme is een dynamisch geheel, waarin steeds nieuwe issues en verbindingen ontstaan en andere naar de achtergrond verdwijnen. Uiteraard moeten ook in een organisme kaders helder worden geschetst en worden mensen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden en het behalen van resultaten.

4. Van werving en selectie naar employee branding.
Om Nieuwe Professional proof te zijn is het cruciaal dat de zorg voor mensen – Human Resources of Human Capital – dominant gepositioneerd wordt. Het zijn vooral de mensen die organisaties merkkracht geven. Een merk dat op zijn beurt weer voldoende aantrekkingskracht heeft op de Nieuwe Professional. Niet organisaties met de beste product/marktcombinatie hebben de toekomst maar zij die het best toegerust zijn voor de Battle for Talent. Een bedrijf met een uitgesproken en authentieke identiteit biedt zijn medewerkers de mogelijkheid van identificatie, trots. Iedere organisatie zou employee branding dan ook tot strategische prioriteit moeten verheffen.