De laatste jaren is de aandacht voor integriteit in de openbare sector toegenomen. Dat blijkt uit aangescherpte wetgeving, de oprichting van diverse bureaus integriteit op verschillende niveaus en de ontwikkeling van tal van nieuwe integriteitsinstrumenten en maatregelen, zoals:
– risicoanalyses;
– integriteitsaudits;
– vertrouwenspersonen integriteit;
– dilemmatrainingen;
– gedragscodes;
– etc.