Wat en Wanneer?

Het eerste dat ons te binnen schiet, is niet altijd het beste. Er zijn misschien nog andere oplossingen mogelijk en een lijstje maken van wat je allemaal zou kunnen doen is zinvol.

Om in die berg van mogelijke acties wat structuur te brengen en een doordachte keuze te maken kun je de matrix Impact / Inspanning gebruiken. Daardoor voorkom je dat je op de eerste de beste oplossing springt (omdat je daar nu eenmaal aan denkt) en uit het oog verliest dat je met minder inspanning meer resultaat kan behalen.

Deze matrix deelt de mogelijke acties in naargelang:

 • De impact ze hebben op het probleem dat zich stelt
 • De inspanning (tijd en geld) nodig om de gekozen actie in praktijk te brengen

Waarom?

De matrix Impact / Inspanning kan je gebruiken in de volgende situaties:

 • Als leidinggevende om je team te helpen alles te overwegen alvorens een beslissing te nemen
 • Als methodiek bij het opmaken van actieplannen
 • Bij het individuele coaching gesprek om alternatieven te wegen

Het is de bedoeling om een zo goed mogelijk rendement te bereiken bij wat we doen en niet alleen te kijken naar de actie (we doen toch wat) maar vooral naar de impact op onze doelen (het maakt wat uit)..

Hoe?

1.Maak eerst een lijstje van diverse mogelijkheden om het probleem op te lossen of de doelstelling te bereiken. Dat kan bij een individueel coaching gesprek of eventueel in een brainstorm als team.

2.Ga dan voor ieder van de mogelijkheden na:

 • hoe goed zou dit ons probleem oplossen?
 • hoeveel tijd, inspanning, geld, risico zijn daarmee gemoeid?

3. Teken op een papier of een bord de matrix en zet iedere oplossing in een van de vier matrix velden.
Zo krijg je :

Oplossingen die niet alleen moeilijk te realiseren zijn maar bovendien slechts een beperkte impact hebben.

4.Richt je aandacht nu vooral op de groep 1 oplossingen. In geval je slechts heel weinig alternatieven hebt dan kun je er natuurlijk voor kiezen om een oplossing in te voeren, die weliswaar werkt, maar heel veel inspanning vereist. (groep 2). Gebruik dit als input van je actieplan.

 • Groep 1:
 • Oplossingen die gemakkelijk te realiseren zijn en die een hoge impact hebben op het
  probleem (die het probleem dus in heel hoge mate oplossen)

 • Groep 2:
 • Oplossingen die gemakkelijk te realiseren zijn maar die slechts een beperkte impact hebben op het probleem (of veel bijverschijnselen)

 • Groep 3:
 • Oplossingen die wel moeilijk te realiseren zijn maar die een hoge impact hebben op het probleem

 • Groep 4: