Onmisbaar voor elke ondernemer met personeel is een personeelsdossier. Toch heeft lang niet iedere ondernemer de zaakjes op orde. Voorkom problemen en zorgt altijd voor een volledig en bijgewerkt personeelsdossier. Vergelijk uw dossier met deze inhoudsopgave personeelsdossier uit de HR-Kit en oordeel zelf. Heeft u alles op orde?

Download checklist personeelsdossiers
Deze checklist is te downloaden op inhoud personeelsdossier

Wij adviseren de fysieke personeelsdossiers minimaal de volgende gegevens te laten bevatten:

1. Correspondentie
2. Persoonsgegevens
3. Functioneren/beoordelen
4. Training/opleiding
5. Contracten
6. Verzekeringen
7. Divers

Correspondentie
• salaris, arbeidsvoorwaarden en functiewijzigingen
• voorstel bij arbeidsovereenkomst
• afgevinkte checklist indiensttreding medewerker

Persoonsgegevens
• personeelsinformatie formulier (persoonlijke stamgegevens)
• loonbelastingformulier
• kopie ID/paspoort
• curriculum vitae/sollicitatiebrief
• uitzend-/detacheringovereenkomsten

Functioneren/beoordelen
• functiebeschrijvingen
• ingevulde functioneringsformulieren
• ingevulde beoordelingsformulieren
• correspondentie omtrent functioneren

Training/opleiding
• aanvraagformulier training/opleiding
• kopie nota’s/declaratieformulieren

Contracten
• originele getekende arbeidsovereenkomst
• wijzigingen op de arbeidsovereenkomst
• gebruikersovereenkomst mobiele telefoon en/of laptop
• gebruikersovereenkomst lease-auto
• arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen w.o. salarisaanpassingen
• brieven met bonusdoelstellingen en de toekenning daarvan

Verzekeringen
• ziektekostenverzekering
• andere voorkomende verzekeringen

Divers
• UWV correspondentie (langdurige arbeidsongeschiktheid)
• kopie aanvraagformulier spaarloon
• zwangerschapsverklaring
• verlofkaart
• ziekteverzuimkaart

Personeelsdossier is onderdeel van HR KIT
De HR kit bevat net als een gereedschapskist een aantal elementaire zaken op het gebied van personeelszaken (Human Resources). Deze gereedschapskist is samengesteld door HRM specialist Care 4 HR en Easy Template. Alle onderdelen worden jaarlijks getoetst op wettelijke wijzigingen zodat u geen risico’s loopt, mits u ieder jaar de nieuwe HR kit met updates aanschaft.