Inzicht in employee journey: de manier om je organisatie te verbeteren!

Voor organisaties is het belangrijk om feedback te vragen van medewerkers. Employee journey is een middel om onderwerpen in kaart te brengen op welke punten de organisatie of de managers een grote impact hebben op de medewerkers. Door inzicht te krijgen in de employee journey kan de bevlogenheid van medewerkers worden verhoogd. Het hoofddoel van employee journey is om medewerkers te creëren die productief,  bevlogen, tevreden en gelukkig zijn. Deze medewerkers leveren een positieve bijdrage aan de organisatie.

De eerste indruk van een organisatie is belangrijk voor de reis die de medewerker maakt door de organisatie. De eerste indruk schept een bepaalde verwachting bij de medewerker. Kort gezegd is employee journey ‘de reis’ die medewerkers maken binnen een organisatie. Deze reis begint bij de werving, wat is het imago van de organisatie? Daarna volgt de sollicitatie, de eerste indruk die de medewerker heeft bij de organisatie speelt al een belangrijke rol voor de rest van het verloop van de employee journey. Wanneer de sollicitant wordt uitgenodigd kan het eerste contactmoment van invloed zijn,  welke indruk maak je op de sollicitant?

De volgende stap in de employee journey is de doorstroom. De inwerkprocedure en de begeleiding zijn juiste momenten om de medewerker in zijn/haar kracht te zetten en te ondersteunen bij het inwerken. De manier waarop de medewerker aangesproken wordt en de manier van feedback geven zijn bepalend om relaties te creëren en waardering naar de medewerker te uiten. Noodzakelijk is om na de inwerkperiode aandacht te blijven geven aan de medewerker. Zorg voor voldoende contactmomenten om de voortgang te evalueren en ga vaker dan één keer per jaar in gesprek. Belangrijk is om aandacht te schenken aan de wensen en (ontwikkel)behoeften van de medewerker. De betrokkenheid van de manager is van grote invloed op de bevlogenheid van de medewerker. Wanneer een manager weet wat er onder het personeel speelt kan hij hier op inspelen en rekening mee houden. Op deze manier blijven medewerkers meer betrokken en bevlogen bij de organisatie en ervaren zij meer werkgeluk.

Een medewerker zal ooit vertrekken bij de organisatie, het is van belang om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Als een medewerker aangeeft te vertrekken bij de organisatie zou je het liefst willen dat de medewerker met een positief gevoel terugkijkt op de periode bij de organisatie. Om dit positieve gevoel te creëren is het van belang dat leidinggevenden en collega’s hier aan meewerken. De vertrekkende medewerker verlaat de organisatie dan als ambassadeur. De feedback van de vertrekkende medewerker kan waardevol zijn voor de organisatie. De medewerker kan de organisatie waardevol advies geven voor verbeteringen op verschillende gebieden.

Medewerkersfeedback benutten over alle fasen van employee journey heeft een positief effect op het aanscherpen van de organisatie. Door de feedback en verbeterideeën van personeel toe te passen verhoog je de bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers.

Een goed inzicht in employee journey levert op verschillende gebieden winst op:

  • De inwerkperiode van medewerkers versnelt
  • De organisatie wordt aantrekkelijk voor talent
  • De organisatie wordt verbeterd samen met medewerkers
  • De organisatie vernieuwd sneller

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password