Kwaliteitsmanagement

kwaliteit (de ~ (v.), ~en)

  1. bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate waarin iets geschikt is om voor een bepaald doel gebruikt te worden => soort;
  2. goede eigenschap;
  3. hoedanigheid, functie;
  4. [spel] het verschil in waarde tussen bv. een toren en een paard of loper [in het schaakspel].


Wat is kwaliteitsmanagement?

Kwaliteitsmanagement wil zeggen dat je de kwaliteit die je als organisatie levert in goede banen wilt leiden. Iedereen zal het er over eens zijn dat je als organisatie kwaliteit moet leveren wanneer je wilt overleven. Ook zal niemand ontkennen dat kwaliteit niet alleen de geleverde producten of diensten betreft. Kwaliteit is noodzakelijk binnen heel de organisatie (integraal). Kwaliteitsmanagement wil niets anders zeggen dan dat je aandacht schenkt aan het ontwikkelen, in stand houden en verbeteren van kwaliteit binnen heel je organisatie. Kwaliteitsmanagement kan op vele manieren worden uitgevoerd en er zijn vele systemen voor kwaliteitsmanagement. Ook worden er keur-
merken voor kwaliteit uitgedeeld. Denk maar aan de ISO-certificering.

De noodzaak voor kwaliteitsmanagement:

De klanten van tegenwoordig zijn veeleisend en daardoor is het voor organisaties noodzakelijk om kwaliteit te leveren. Doet een organisatie dat niet dan verliest het daarmee klanten. Het komt bijvoorbeeld steeds meer voor dat klanten eisen dat de organisatie is aangesloten bij een bepaald kwaliteitskeurmerk of in het bezit is van het ISO-certificaat. Kwaliteit komt niet alleen tot uitdrukking in de geleverde producten of diensten, maar ook in hoe een organisatie functioneert. De kwaliteit van de organisatie zelf dus. De kwaliteit van het product en de kwaliteit van de organisatie zelf hangen samen. Is de kwaliteit van de organisatie goed dan zal ook de kwaliteit van de producten goed zijn. Kwaliteitsmanagement zal voor organisaties altijd ten goede komen want door kwaliteitsmanagement ben je bezig met het opstellen, onderhouden en verbeteren van de kwaliteiten en dat weten klanten en medewerkers meestal te waarderen. Kwaliteit van de organisatie is ook noodzakelijk. Om een voorbeeld te geven: medewerkertevredenheid is ook een vorm van kwaliteit. Wanneer medewerkers tevreden zijn zullen ze beter presteren en gemotiveerder zijn, wat weer ten goede komt aan de kwaliteit van de producten. Ook wordt de organisatie een aantrekkelijke werkgever voor potentiele werknemers.

Vormen van kwaliteitsmanagement:

Er zijn heel veel verschillende vormen van kwaliteitsmanagement. Aan het eind van deze pagina zullen we een aantal links geven waar informatie te vinden is over kwaliteitsmanagement en waar vele vormen van kwaliteitsmanagement worden omschreven.