In de komende decennia zal de toestroom van jongeren op de arbeidsmarkt gelijk blijven, terwijl de uitstroom van ouderen steeds groter wordt. Dit heeft als gevolg dat veel arbeidskracht en ervaring verloren gaat. Het is dus zaak voor organisaties om hierop in te spelen. Reden voor leeftijdsbewust beleid (verder te noemen LBB) dus. Veel organisaties hebben inmiddels de focus gericht op LBB en ook de overheid neemt inmiddels maatregelen om LBB te stimuleren. Middels dit dossier bieden we u een overzicht met informatie over LBB.

De aanleiding

We hebben in de introductie geconcludeerd dat de huidige ontwikkelingen problematische vormen kunnen gaan aannemen wanneer er niet wordt ingegrepen. De grote uitstroom van de zgn. "babyboom generatie" en de stabiele instroom van jongeren op de arbeidsmarkt alsmede een krimpende bevolking, brengen over een aantal jaren een verlies aan arbeidskracht, kennis en ervaring met zich mee. Onderstaand enkele links naar websites en artikelen die ingaan op de aanleiding voor LBB.