Doel

Betere combinatie van tijd voor werk, zorg en vrije tijd. Dit om het mogelijk te maken om langer door te werken. In de praktijk komt het erop neer dat gespaard kan worden voor verlof wanneer de werknemer dat wil (vakantie of studie) of moet (zorgverlof).

Deelname

Iedere werknemer heeft recht op deelname aan de levensloopregeling (Wet Arbeid en Zorg). Dit recht op deelname brengt niet met zich mee dat iedereen recht heeft op verlof. De werkgever zal toestemming moeten geven voor verlof. Dit geldt uiteraard niet bij wettelijk verlofvormen (ouderschapsverlof etc.)

Regeling

De Levensloopregeling wordt schriftelijk vastgelegd.

Rekening of verzekering

De inleg voor de Levensloopregeling wordt gestort op een geblokkeerde rekening of verzekering van de werknemer.

Uitvoerder

De rekening wordt aangehouden bij een bank of dochter van een pensioenfonds. De verzekering wordt gesloten bij een verzekeraar. De deelnemers kunnen zelf kiezen voor deze financiele dienstverleners. Werkgevers kunnen wel met voorkeursaanbieders komen om de administratieve lasten te verlichten.

Inleg

In beginsel maximaal 12% van het bruto jaarloon. Wanneer het gespaarde tegoed 210% van het bruto jaarloon is dan is inleg niet meer mogelijk. Na opname kan het tegoed weer door inleg worden aangevuld. De werkgever houdt de inleg in op het brutoloon en maakt het over naar de financiele dienstverleners /uitvoerders.

Besteding

Het levenslooptegoed moet worden besteed voor onbetaald verlof. Hierbij valt te denken aan vakantie, studieverlof, zorgverlof en eerder stoppen met werken. Ook kan het gebruikt worden als aanvulling op het pensioen. Let wel: werkgever moet toestemming geven voor het verlof!

Fiscale behandeling

1. De inleg wordt van het brutoloon gehaald (besparing loonbelasting en premies volksverzekeringen). Over de inleg worden wel premies werknemersverzekeringen geheven. Voor elk jaar dat wordt ingelegd ontstaat aanspraak op een belastingkorting van €183,-. Deze korting komt in mindering op de belasting die bij opname moet worden betaald.

2. Het tegoed is geheel vrij van heffing in box 3.

3. Een opname wordt via de werkgever uitbetaald. De werkgever houdt over de opname loonbelasting en premies volksverzekeringen in. Er worden geen premies werknemersverzekeringen ingehouden. Het netto bedrag wordt uitgekeerd aan werknemer.