• Bent u tevreden over de inhoud en variatie van de werkzaamheden die u
    uitvoert? Vindt u dat er voldoende uitdaging in uw werkzaamheden zit?
    Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  • Vindt u voldoende in de gelegenheid wordt gestelt om opleidingen te volgen?
  • Wilt u nog werken bij XXXX over 1 jaar? Indien ja, waarom wel?, indien nee, waarom niet?

Voor het hele medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt u het document downloaden, met de hieronder weergegeven downloadknop.

Deze tool is ingezonden door onze netwerker Dhr. S.E. Eggelaar. Heeft u ook een tool ontwikkeld? Deel deze dan met alle netwerkers, mail de tool naar info@hrnetwerk.nl.