Lichamelijke en psychische belasting

Veilig werken heeft onder andere te maken de lichamelijke en psychische belasting van uw werknemers. Het voorkomen van verzuim door verkeerde belasting vraagt om aandacht voor alle zaken die met het werk en de werkplek te maken hebben. Soms zit de oplossing in een kleine aanpassing en soms is de oplossing complexer.


Organisatie van de arbozorg

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het regelen van de arbozorg in uw bedrijf. Re-integratie en ziekte zijn zaken waar werkgever en werknemer samen uit moeten komen.


Stoffen, straling en besmetting

Ziekte of een ongeval als gevolg van werk willen we allemaal voorkomen. Hiervoor zijn er duidelijke wetten en afspraken gemaakt.


Werkplek en apparatuur

Elk werk kent zijn eigen werkplek. De risico’s die deze werkplek met zich meebrengt, moeten zo veel mogelijk beperkt te worden. U als werkgever, maar ook elke werknemer, dient er alles aan te doen om een zo veilig mogelijke werkplek te creëren.


Lees meer over dit onderwerp op www.rijksoverheid.nl (onderwerp: Gezond en veilig werken, thema: Werk en loopbaan)