Als je nog jonger bent dan 23, dan heb je recht op het minimum jeugdloon. Als je 23 jaar oud bent heb je recht op het minimumloon tot je 65ste. Deze wordt hoger met elk jaar tot je 23ste.

Het brutoloon op dit moment is: (worden aangepast op 1 januari & 1 juli per jaar)

 

"Minimumloon

 

Ook oproepkrachten en thuiswerkers vallen onder het minimumloon en hebben  recht op deze inkomens. 

In de wet staat niet het minimumloon. Dit komt door de verschillende soorten cao’s die er zijn, en er verschillende werkweken zijn van 36, 38 of 40 uur. Hierdoor is het niet vast te leggen in de wet.

 

Ook zijn er verschillende soorten inkomsten die niet meetellen in het minimumloon. Deze zijn:

  • Inkomens overwerken;
  • Vakantiebijslag;
  • Winstuitkeringen;
  • Speciale uitkeringen > bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet;
  • Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (zoals pensioen)
  • Vergoedingen voor kosten die u voor uw werk heeft moeten maken;
  • Eindejaarsuitkeringen;
  • Werkgeversbijdrage in ziektekosten