Informatie over het minimumloon in 2014.

Iedereen jonger dan 23 jaar heeft richt op minimaal het minimum jeugdloon. Als je 23 jaar bent heb je tot je 65ste recht op het minimumloon. Deze wordt met elk jaar tot je 23ste verhoogd.

Het brutoloon op basis van een fulltime week is in 2014:

 Leeftijd

per maand

per week

per dag

23 jaar en ouder

1.485,60

342,85

68,57

22 jaar

1.262,75

291,40

58,28

21 jaar

1.077,05

248,55

49,71

20 jaar

913,65

210,85

42,17

19 jaar

779,95

180,00

36,00

18 jaar

675,95

156,00

31,20

17 jaar

586,80

135,45

27,09

16 jaar

512,55

118,30

23,66

15 jaar

445,70

102,85

20,57

 

Iedereen die werkt heeft recht op minimaal het minimumloon. Het minimumloon staat niet in de wet, dit komt omdat het minimumloon jaarlijks veranderd, de verschillende geldende cao’s en verschillende fulltime werkweken van 36, 38 of 40 uur.

Er zijn verschillende soorten beloning die niet onder het minimumloon vallen, deze zijn:

·         Inkomen uit overwerken;

·         Vakantiegeld;

·         Uitkering van de winst;

·         Speciale uitkeringen > zoals een incidentele uitkeringen voor een behaalde omzet;

·         Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend, hierbij kun je denken aan pensioen;

·         Vergoedingen voor op het werk gemaakte kosten;

·         Personeelskortingen;

·         Eindejaarsuitkeringen;

·         Werkgeversbijdrage in de ziektekosten.