Minimumloon 2017

Informatie over het minimumloon in 2017.

De hoogte van het minimumloon hangt af van uw leeftijd, tot de leeftijd van 23 jaar. De bedragen van het minimumloon worden 2 keer per jaar aangepast aan de ontwikkelingen bij de cao-lonen. Deze aanpassing vindt plaats op 1 januari en 1 juli.

Het brutoloon op basis van een fulltime week is in 2017:

Leeftijd

% Per Maand Per Week Per Dag Per Uur

23 jaar en ouder

100 1.565,40 361,25 72,25 9,04

22 jaar

85 1.565,40 361,25 72,25

9,04

21 jaar

72,5 1.330,60 307,05 61,41

7,68

20 jaar

61,5 1.095,80 252,90 50,58

6,33

19 jaar

52,5 860,95 198,70 39,74

4,97

18 jaar

45,5 743,55 171,60 34,32

4,29

17 jaar

39,5 618,35 142,70 28,54

3,57

16 jaar 34,5 540,05 124,65 24,93

3,12

15 jaar 30 469,60 108,40 21,68

2,71

 

edereen die in Nederland werkt en nog niet AOW-gerechtigd is, heeft recht op het Nederlandse minimumloon. Hier vallen buitenlandse werknemers ook onder, echter dient een werkgever voor een medewerker van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Een van de voorwaarden die met deze tewerkstellingsvergunning mee komt is dat de werkgever bij een werknemer van buiten de EU het volledige wettelijke minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder betaalt. Dit geldt ook als de werknemer jonger dan 23 jaar is. Een werkgever mag je méér betalen van het minimumloon, maar niet minder. Als je 23 jaar bent heb je tot je 65ste recht op het minimumloon. Deze wordt met elk jaar tot je 23ste verhoogd.

 

Het minimumloon staat niet in de wet, dit komt omdat het minimumloon jaarlijks veranderd, de verschillende geldende cao’s en verschillende fulltime werkweken van 36, 38 of 40 uur.

Er zijn verschillende soorten beloning die niet onder het minimumloon vallen, deze zijn:

·         Inkomen uit overwerken;

·         Vakantiegeld;

·         Uitkering van de winst;

·         Speciale uitkeringen > zoals een incidentele uitkeringen voor een behaalde omzet;

·         Uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend, hierbij kun je denken aan  pensioen;

·         Vergoedingen voor op het werk gemaakte kosten;

·         Personeelskortingen;

·         Eindejaarsuitkeringen;

·         Werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Comments - 1

Skinfinity pk

The information you have posted is very useful. I always look beautiful, so i pay extra attention to my skincare and beauty to avoid any kind of skin problems

mei 13, 2019 8:51 am

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl