bekijk hier het minimumloon van 2019:

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt.

Per maand, week en dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder € 1.615,80 € 372,90 € 74,58
21 jaar € 1.373,45 € 316,95 € 63,39
20 jaar € 1.131,05 € 261,05 € 52,21
19 jaar € 888,70 € 205,10 € 41,02
18 jaar € 767,50 € 177,15 € 35,43
17 jaar € 638,25 € 147,30 € 29,46
16 jaar € 557,45 € 128,65 € 25,73
15 jaar € 484,75 € 111,85 € 22,37
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2019)

Wilt u weten wat uw minimumloon is als u parttime werkt? Bereken dan uw minimumloon.

Per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 22 jaar en ouder 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,36 € 8,81 € 7,26 € 5,70 € 4,93 € 4,10 € 3,58 € 3,11
38 uur € 9,82 € 8,35 € 6,87 € 5,40 € 4,67 € 3,88 € 3,39 € 2,95
40 uur € 9,33 € 7,93 € 6,53 € 5,13 € 4,43 € 3,69 € 3,22 € 2,80
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2019)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

nog geen 15 jaar? voor jongeren onder de 15 jaar is er geen wettelijk minimumloon afgesproken.

de inkomsten die niet meetellen zijn:
–  vergoedingen voor overwerk
–  vakantiebijslag
–  winstuitkeringen
–  prestatieloon
–  vergoedingen van kosten die de werknemer voor de onderneming heeft gemaakt
–  eindejaarsuitkeringen
–  uitkeringen op termijn die de werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt, zoals pensioen- en spaarregelingen waaraan je bijdraagt