Search
Add Listing
Sign In

Motivatie van medewerkers (Two Factor Theory / schema van Herzberg)

Motivatie en werktevredenheid:

Volgens de theorie van Frederick Herzberg wordt de tevredenheid van medewerkers op twee manieren beïnvloed, namelijk door satisfiers en dissatisfiers. Verderop wordt beschreven hoe deze factoren een verschillende rol spelen bij de werktevredenheid.

Herzberg definieert werktevredenheid als werkomstandigheden waarbij mensen hun behoeften kunnen vervullen. De nadruk ligt hierbij op het werk en de omstandigheden zelf in plaats van op het individu.

 

Achtergrond:

Herzberg concludeerde dat de motivatie en werktevredenheid van medewerkers afnam door routinematige werkzaamheden. Toen Herzberg de werktevredenheid onderzocht kwam naar voren dat mensen anders antwoorden op de vraag wat zorgt voor tevredenheid dan op de vraag wat zorgt voor ontevredenheid.

 

Herzberg onderscheidt de volgende twee factoren (Two Factor Theory).

Satisfiers (motivatoren)

WERK KERN: Statisfiers gaan over het werk zelf en zijn daarom taak-intrinsiek.

De rol van de satisfiers bestaat uit het bijdragen aan de tevredenheid van medewerkers. Herzberg is van mening dat enkel de satisfiers kunnen motiveren.

Zijn de motivatoren op orde?
JA           -> Directe en positieve invloed op de tevredenheid

NEE        -> Geen invloed, ook geen ontevredenheid of negatieve invloed
 

Wanneer aan alle satisfiers is voldaan is tevredenheid nog niet gegarandeerd, maar moet er ook gekeken worden naar de dissatisfiers.

 

Dissatisfiers (hygiënefactoren)

WERK OMGEVING: Dissatisfiers gaan over de omgeving en zijn daarom taak-extrinsiek.

De rol van dissatisfiers bestaat uit het voorkomen van ontevredenheid van medewerkers. Herzberg is hier van mening dat de dissatisfiers niet kunnen motiveren maar enkel demotivatie voorkomen.
 

Zijn de dissatisfiers op orde?
JA           -> Geen invloed, ook geen tevredenheid of positieve invloed

NEE        -> Directe en negatieve invloed op de tevredenheid

 

Voorbeelden van satisfiers zijn: Voorbeelden van dissatisfiers zijn:
 • Het werk zelf
 • Erkenning en waardering
 • Verantwoordelijkheid en bevoegdheid
 • Successen en prestaties
 • Ontplooiing en ontwikkeling
 • Afwisseling en uitdaging
 • Het sociale aspect van werken
 • Goede balans tussen werk en privé
 • Realisatie van functiedoelen
 • Groei
 • Uitstraling
 • Promotie 
 • Beloning
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Werkomstandigheden / condities
 • Tevredenheid over de leiding
 • Werksfeer
 • Werkzekerheid
 • Fysieke werkomgeving
 • Bedrijfsbeleid en –regels
 • Onderlinge relaties

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mate van invloed:

In onderstaande grafiek staat aangegeven in welke mate de verschillende zaken invloed hebben op de tevredenheid van medewerkers. Zo is af te lezen dat bijvoorbeeld de taakinhoud meer invloed heeft op de tevredenheid dan de mogelijkheden tot ontplooiing.
 

""

 

Beloning:

Volgens Herzberg heeft het verhogen van de beloning dus geen directe invloed op de motivatie.

 

Toepassing:

Voor het toepassen van de motivatietheorie van Herzberg dient men te beginnen met dissatisfiers alvorens men aandacht besteed aan de satisfiers. Ontevreden medewerkers zijn namelijk lastig te motiveren. Vervolgens is het belangrijk de inhoud van het werk aantrekkelijk te maken, dit zorgt immers voor langdurige werktevredenheid.

 

Weerleggingen:

In de loop der jaren zijn er verschillende weerleggingen geweest voor de theorie van Herzberg. De twee belangrijkste weerleggingen zijn:

 • Het schema van Herzberg wordt door tegenstanders omschreven als eenzijdig en kunstmatig. Zij zijn van mening dat deze enkel kan worden bevestigd wanneer men volledig volgens zijn werkwijze werkt.
 • Medewerkers kunnen alleen gemotiveerd worden wanneer zij dit willen.

Tags

Add Comment

You must be logged in to post a comment.

HRnetwerk.nl

Sign In HRnetwerk.nl

For faster login or register use your social account.

or

Account details will be confirmed via email.

Reset Your Password