Publicatie: Ontwikkelingen in de vacaturemarkt: het hulpmiddel voor HRM

De publicatie 'Ontwikkelingen in de vacaturemarkt' geeft een beeld van de ontwikkelingen in de economie van de afgelopen jaren en welke invloed dit heeft op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen in de vacaturemarkt is eind juni 2008 uitgegeven door Finance Ventures. In eerste instantie hebben we de publicatie in een kleine oplage gedrukt en verspreid onder onze vaste relaties, vertelt Pieter van Geet, directeur van Finance Ventures. Al snel bleek dat er onder HR-managers, maar ook bij bijvoorbeeld financieel managers van grote afdelingen, enorme behoefte was aan dit onderzoek. Daarom is besloten de publicatie op een wat grotere schaal uit te geven. Het onderzoek wordt erg positief ontvangen en geeft echt duidelijke handvaten voor een goede, langetermijn HR-strategie.

Samenvatting

Economische ontwikkeling
Eind jaren 90 verkeert de Nederlandse economie in een hoogconjunctuur, maar vanaf eind 2000 loopt de economische groei terug. Er zijn diverse factoren van invloed op deze teruggang, zoals het uiteenspatten van de ICT-zeepbel, aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, tegenvallende beleggingsresultaten en diverse boekhoudschandalen.

Economie en werkgelegenheid
De economie kan worden onderverdeeld in de collectieve sector en de marktsector. Een te grote collectieve sector is niet wenselijk, omdat de belastingdruk dan aanzienlijk toe neemt. Om te zorgen dat de collectieve sector niet te groot wordt, wil de overheid een efficientere
uitvoering van het overheidsbeleid.

De economie en de arbeidsmarkt zijn nauw met elkaar verweven.
Tijdens de hoogconjunctuur in 2000 ontstaat er een recordaantal vacatures, terwijl het ontstaan van vacatures in de laagconjunctuur een absoluut dieptepunt bereikt.

Beroepsbevolking
In 2007 telde de Nederlandse bevolking 16,3 miljoen personen. Hiervan behoren 7,1 miljoen personen tot de werkzame beroepsbevolking. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op de omvang van de
beroepsbevolking:

  • Structurele bevolkingsontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) 
  • Conjuncturele ontwikkelingen (aanbod van mensen op de arbeids markt) 
  • Culturele en institutionele ontwikkelingen (meer ouderen en vrouwen werken)

Regionale ontwikkelingen
Nederland kan worden ingedeeld in vier regio's:

  • Sterk verstedelijkte regios 
  • Regio's nabij grote steden 
  • Regio's rond de randstad 
  • Decentraal gelegen regio's

Qua banenontwikkelingen vallen vooral Flevoland (regio 2) en Zuid-Limburg (regio 4) op. Flevoland profiteert uitstekend van de gunstige ligging ten opzichte van de randstad. In Zuid-Limburg is er een afname van de potentiele beroepsbevolking. Dit wordt veroorzaakt door de afname van het aantal jongeren.

Prognose voor de komende jaren
Naar verwachting neemt het aantal beschikbare banen tussen 2008 en 2012 toe. Vooral de sectoren Overige zakelijke diensten en ICT, Detailhandel en Zorg en welzijn profiteren van deze groei.

Flexibele arbeid
Het Akkoord van Wassenaar (1982) zorgde voor een toename van het aantal soorten contractvormen. Daardoor groeide het uitzend- en flexibel werk. In 1999 kwam de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (flexwet). Deze wet is opgesteld om de inzet van flexibele arbeid beter te kunnen reguleren.

Zoeken en invullen van vacatures
Om een zo optimaal mogelijk effect te crerren met de plaatsing van een personeelsadvertentie is het voor werkgevers belangrijk om te weten waar een werkzoekende zich orirnteert op het vinden van een nieuwe baan of opdracht. Populaire orirntatiekanalen zijn vacaturesites en kranten. Deze worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt.